Barn og unges kommunestyre

Medlemmene for barn og unges kommunestyre velges for ett år av gangen i Senja kommune. Det velges fra elevrådene på barne- og ungdomsskolene i kommunen, og de videregående skolene. 

Barn- og unges kommunestyre (BUK) møtes to ganger i året. Medlemmene velger selv hva de vil diskutere. Det kan for eksempel være saker om skole, helse, transport og miljø. 

Kommunens ordfører, rådmann og andre ansatte i kommunens administrasjon er tilstede på møtene i BUK. De voksne har ingen stemmerett, men er der for å lytte og sørge for at ungdommenes meninger tas med videre til politikerne og arbeidet i kommunen.

Kari H. Slaattelid Barn og unges kommunestyre i Senja 2022-2023. 

Vedtekter for organisering av barn- og unges kommunestyre (BUK) og ungdomsrådet i Senja kommune (PDF, 230 kB) vedtatt i Fellesnemd 16.10.2019 sak 55/19.

Merk! Punktet som omhandler ungdomsrådet er utdatert i vedtektene. Oppdatert reglement for ungdomsrådet finnes i Reglement for folkevalgte organ i Senja kommune (PDF, 962 kB).

Penger fra BUK-fondet

Barn- og unges kommunestyre deler ut 100 000 kroner i året til aktivitetstilbud for unge. Lag, foreninger og folk med gode ider til aktiviteter for barn og unge kan søke om penger fra fondet.

Det legges ut informasjon på kommunens nettsider når det kan søkes om penger fra BUK-fondet. 

Krav for å søke:

  • At tiltak eller prosjektet ikke bare er for barn og unge, men også med barn og unge.
  • En beskrivelse av hva pengene skal brukes til
  • Et budsjett
  • Pengene skal ikke gå til vanlig drift av tilbud
  • At aktiviteten er rusfri
  • Du trenger ikke være voksen for å søke, men en person over 18 år må stå ansvarlig for bruken av pengene.

Utlysning av midler finner du her

Medlemmer i barn og unges kommunestyre 2022-2023

NR:

NAVN:

 

SKOLE

1

Linnea Bønes

 

Botnhamn skole

Birgit Renland

2

Linnea Ludvigsen

 

3

Viktoria Ryvoll

 

Stonglandet skole

Hilde Lisbeth Strand

4

Vilde Kristina Pettersen

 

5

Verona Frantzen

 

Medby skole, MonikaJ

6

Nikolai Øynes

 

Gryllefjord skole

Wibeke Eidissen

7

Nikita Kopylov

 

8

Hanna Tøllefsen

 

Husøy skole

Solveig Bjerkholt

9

Marcus Myrbakk Larsen

 

10

Ida Johanne Røberg Hestvik

 

Vikstranda skole

Malin Abrahamsen

11

 

 

12

Jerusalem vara for Leah

 

Senjahopen skole

Sander Nikolaisen

13

Tobias

 

14

Lukas Gardsøy

 

Gibostad skole

Marita Konradsen

15

Fredrik Horn

 

16

Indian Solvold

 

SIBA

Jonas Evertsen

17

Dennis Kristoffer Richardsen

 

18

Jara Casado Garcia

 

FIBA

Grete Simonsen

19

Kaja Erntsen

 

20

Julie Marie Larsen

 

FUSK

Michael Andersen

21

Elias S. Edvardsen

 

22

Sander Ellenstua

 

Støa

Stig Knudsen

 

 

 

23

Juliane Solli

 

Trollvik skole

May-Tove Sivertsen

24

Haakon Folkestad

 

25

Fredrik M. Nermo

 

Rossfjord skole

Veronica N. Nermo

26

Ruth-Therese Henriksen

 

27

Jonas Gsib-Johansen

 

Kårvik skole:

Tor-Inge Rørbakk

28

Madelen E. Rabbmo-Vestad

 

29

Eirik Waage

 

Senja Montessori, AU

Veronica Hansen

30

Storm Enoksen

 

31

Markus Emmanuel Knudsen Wang

 

Berg Montessori

Lill Eilertsen

32

Angela Melek Celik

 

33

Yara Rachad

 

Nordborg us

Øystein Fauske

34

Flemming A. Torgersen

 

35

Johanne Jakobsen

 

Senja vgd Ffjb

Jeroen Wieffer

36

Kaja Torgersen

 

37

Amalie Rødmo

 

Senja vgs GIB

Sari

38

Sunniva Slorafoss

 

39

Amanda S. Langnes

 

Nordborg vgs

Anette S. Rege

40

Thea Michelle Edwards

 

Et viktig talerør - Senja kommune