Barnemuseet har gratis inngang for alle i romjula

Barnemuseet har gratis inngang for alle i romjula

- Vi ønsker å overrekke en sjekk på kr. 10.000 til Barnemuseet i Midt-Troms, som skal gå til romjulsarrangement på museet, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Vedtaket ble tatt av Senjaformannskap 29. november. Dette i tillegg til en reservert bevilgning på 180 000 kroner til lag og foreninger som har planlagt tiltak og støtte til de som sliter nå før jul.

Gratis inngang for barn og voksne i romjula

- Vi som arbeider ved Barnemuseet synes det er veldig flott at politikerne våre har lagt merke til arbeidet vårt, sier Liudmila Shpynova Jakobsen, driftsansvarlig ved Barnemuseet Midt-Troms på Finnsnes.

Det er ekstra hyggelig at politikerne vil være med og gi penger for å bidra, smiler hun. 

Barnemuseet har allerede bestemt seg for hva pengene skal gå til. Fra venstre, Liudmila Shpynova Jakobsen, driftsleder ved Barnemuseet og ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen. 

- Vi vil holde tre gratis åpningsdager for både barn og voksne på Barnemuseet, den 27.-29. desember kl.1200-1600, sier Liudmila Shpynova Jakobsen.

Dette blir en fin gave for alle barnefamiliene i regionen vår – gjøre noe artig og lærerikt sammen – gjerne med besteforeldrene også, sier hun.

Tusen hjertelig takk! Kanskje dette kan bli en fin juletradisjon for Senja kommune.

Kunnskap gjennom lek

Barnemuseet hadde 7 501 besøkende i driftsåret oktober 2021 til samme tid i år, noe de er meget godt fornøyde med.

- Barnemuseet er et veldig godt aktivitetstilbud til alle familier i regionen, og er en flott attraksjon i Senja og Midt-Troms, slår ordføreren fast.

I Barnemuseet skal lek gjennom fortid og nåtid bidra til å skape tilhørighet og samtidig vise fram muligheter og arbeidsplasser på barnas premisser, blant annet gjennom lek, kreativitet og fantasi.

Her får du kunnskap gjennom lek, hvor eldre kan overføre sin erfaring til de yngre gjennom å fortelle hvordan det var å vokse opp før i tiden.

- Og det beste av alt – det er gratis for alle i romjula, avslutter Tom-Rune Eliseussen.

Fra venstre, Liudmila Shpynova Jakobsen, driftsleder ved Barnemuseet i Midt-Troms får overrekt sjekk fra Tom Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Gir 180 000 kroner til tiltak for de som sliter  - Senja kommune

Ekstra midler til Kafe Pluss før jul   - Senja kommune