Senja kommune

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

I 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagen er 11. september. Det eneste du trenger for å stemme er legitimasjon. Her finner du praktisk informasjon om valget.

Countdown

Hvor og når du kan forhåndsstemme

Valgstyret i Senja vedtar forhåndstemmesteder og lokaler på valgdagen og så snart disse er vedtatt av valgstyret, vil de bli publisert her. 

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september. Det ble bestemt i statsråd 22. april.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det også skal avholdes valg i kommunen søndag 10. september 2023.

Informasjon om valget - Valg.no

Levering av listeforslag

Fristen for å levere listeforslag fra partiene er 31. mars 2023 klokken 1200.

Det er flere krav som må oppfylles for at et listeforslag kan godkjennes. Valgdirektoratet har derfor laget maler for innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

Finn maler for listeforslag og les alt om listeforslagene - Valg.no

Presentasjon av tidsfristene Valg 2023 - Senja kommune (PDF, 92 kB)

Valgkalender, mer informasjon diverse tidsfrister - Valg.no

Innkomne listeforslag

Innkomne listeforslag til kommunevalget - Senja kommune

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Her finner du innkomne listeforslag fra alle partiene i Senja kommune.

I september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Senja kommune har valgdager både 10. og 11. september. Her finner du oversikt over tidsfrister fram mot valgdag.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i NorgeListeforslag må være mottatt av kommunen innen 31. mars kl.12.00 i 2023.