KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Reglement, forskrifter og strategier

Reglement, forskrifter og strategier

Kommunens arbeid styres av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter. I denne oversikten finner du politiske og administrative styringsdokumenter for Senja kommune. Du finner også lenke til forskrifter som gjelder i kommunen.

Politikk og organisasjon

Økonomi

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er et styringsdokument for kommunens prioriteringer og beskriver muligheter, satsingsområder og utfordringer kommunen har definert. Under finner du gjeldende kommuneplans samfunnsdel. 

Arealdelen av kommuneplanen inneholder hovedtrekk for hvordan arealene skal brukes, og hva som gjelder av regler for bruk av arealene. Områder planlegges også mer i detalj med reguleringsplaner og kommunedelplaner for arealer. Trykk på denne lenken for å få en oversikt over planer som gjelder kommunens arealer.

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner kan i tillegg til å beskrive detaljer for arealer også gjelde spesielle tema.  beskriver mer i detalj en geografisk del av kommunen eller for et spesielt tema. Under finner du kommunedelplaner som beskriver tema, ikke arealbruk. 

Forskrifter

Lokale forskrifter beskriver rettigheter og plikter både for privatpersoner og virksomheter innenfor bestemte områder. De lokale forskriftene gis som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller fylkestinget. I lenken under finner du vedtatte lokale forskrifter i Senja kommune. 

Lovdata - lokale forskrifter Senja

Barn og skole

 

Helse og omsorg

 

Bolig og bygg