Status covid-19 mandag 17. januar | Uke 3

Antall smittede totalt uke 2: 85 | Antall smittede per uke 3: 12 | Antall vaksinerte uke 2: 482 | Antall vaksinerte i Senja kommune totalt: 1. dose o/16 år: 90,9 % | 2. dose o/16 år: 88,1 % | 3. dose o/18 år: 40,1 % 

Bestill time til test | Koronavaksinasjon | Smittesporingstelefon | Nyheter 

Informasjon om stortingsvalg og sametingsvalg 2021

Informasjon om stortingsvalg og sametingsvalg 2021

Søndag 12. september og mandag 13. september 2021 er det stortingsvalg og sametingsvalg i Norge. I Senja kommune kan du stemme begge disse dagene. Det er også flere muligheter for å avgi forhåndsstemme. 

Tidligstemme (fra 1. juli)

Fra 1. juli kan personer som ikke har mulighet til å stemme i forhåndsstemmeperioden (10. august til 10. september) avlegge stemme. I Senja kommune gjøres det ved oppmøte i rådhuset servicetorg hverdager mellom 10:00 og 14:00. 

Ved tidligstemming kan du kun stemme på parti, ikke stryke eller endre på valglisten.

Stemme fra utlandet (1.juli - 3.september)

Er du i utlandet kan du avgi stemme på de fleste norske utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Svalbard og Jan Mayen er også omfattet av reglene for utenriksstemming.

Levering av stemmeseddel på en utenriksstasjon må skje så tidlig at du er sikker på at den kommer fram til hjemkommunen innen 14. september kl. 17:00. Siste dag for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september, mens den på Svalbard og Jan Mayen er 10. september.

En annen mulighet til å stemme fra utlandet er ved brevpost. For å lese mer om stemming fra utlandet, og stemme ved brevpost, se lenken under: 

Valg.no - Stemme fra utlandet

Forhåndsstemming (fra 10. august)

Du kan forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2021 fra og med 10. august til og med 10. september. Under finner du oversikt over lokaler og åpningstider for forhåndsstemming i Senja kommune. 

Åpningstider ordinær forhåndsstemming 10. august - 10. september 2021
Sted Dato/tidsrom Klokkeslett
Senja Rådhus Hverdager 09:00-14:00
Herredshuset Gryllefjord Hverdager 09:00-14:00
Kommunehuset Skaland Hverdager 09:00-14:00
Kommunehuset Vangsvik Hverdager 09:00-14:00
Skaland sykehjem 6. september 10:00-12:00
Gryllefjord sykehjem 1. september 10:00-13:00
Sifjord sykehjem 31. august 10:00-13:00
Strandheimen Senjahopen 6. september 13:00-14:00
Finnsnes sykehjem 25. august 10:00-14:00
Finnsnes bo- og aktivitetssenter 2. september 13:00-15:00
Røde Kors eldresenter 2. september 10:00-12:00
Stonglandet sykehjem 7. september 10:00-12:00
Rossfjord sykehjem 8. september 10:00-12:00
Gibostad servicesenter 9. september 10:00-12:00
Amfi Finnsnes 4. - 9. september 12:00-18:00
Joker Stonglandseidet Torsdager fra 19 aug. - 9. sept. 10:00-14:00

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er bosatt, blir stemmen sendt til din hjemkommune. Du vil ved forhåndsstemming i en annen kommune enn hjemkommunen din få utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. 

Avkryssingsstemmeseddelen er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Stemme hjemme

Hvis du er ufør eller på grunn av sykdom ikke kan møte i valglokaler, kan du søke om å avgi forhåndsstemme hjemmefra. Søknaden om å få forhåndsstemme hjemme i Senja kommune sendes til: 

Valgstyret i Senja

Rådhusveien 8

9300 Finnsnes

I Senja kommune kan det søkes om stemming hjemmefra frem til klokka 10:00 på valgdagen 13. september. 

Stemme på valgdagen 12. og 13. september

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag 13. september. I Senja kommune kan du i tillegg stemme søndag 12. september i mange av våre valglokaler. Under finner du oversikt og åpningstider. 

På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune (der du er registrert bosatt i folkeregisteret per 30. juni).

Åpningstider valgdag 12. og 13. september 2021
Valgsted Lokale Søndag 12. september Mandag 13. september
Straumen Rossfjord skole 16:00-19:00 14:00-21:00
Fagernes Ungdomshuset 16:00-19:00 14:00-21:00
Kårvik Kårvik skole 16:00-19:00 14:00-21:00
Bjorelvnes Bedehuset 16:00-19:00 14:00-21:00
Trollvik Trollvik skole 16:00-19:00 14:00-21:00
Finnsnes Rådhuset 16:00-19:00 11:00-21:00
Finnfjord Senja VGS, avd. Finnfjordbotn 16:00-19:00 14:00-21:00
Vågan Vågan samfunnshus 14:00-21:00
Laksfjord Bygdehuset 16:00-19:00 14:00-21:00
Silsand Silsandhallen 16:00-19:00 14:00-21:00
Grasmyr Bygdehuset 16:00-19:00 14:00-21:00
Grasmyrskogen/Kvanli Midnattsli bygdehus 14:00-21:00
Skognes Kvannåsen bygdehus 14:00-21:00
Gibostad Gibostad skole 16:00-19:00 14:00-21:00
Lysbotn Ungdomshuset 16:00-19:00 14:00-21:00
Botnhamn Ungdomshuset 16:00-19:00 14:00-20:00
Husøy Husøy skole 16:00-19:00 14:00-20:00
Fjordgård Fjordgård skole 16:00-19:00 14:00-20:00
Vangsvik/Vikstranda Kommunehuset 16:00-19:00 14:00-20:00
Stonglandet Stonglandet skole 16:00-19:00 14:00-20:00
Senjahopen Ungdomshuset Havørn 16:00-19:00 10:00-19:00
Skaland Kommunehuset 16:00-19:00 10:00-19:00
Gryllefjord Biblioteket 11:00-20:00
Torsken Grendehuset 11:00-20:00
Kaldfarnes Medby skole 11:00-20:00

Hvem kan stemme?

Du har stemmerett ved stortingsvalget 2021 dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

For å stemme i Senja kommune på valgdagen må du være innført i manntallet i Senja kommune. Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Hvis du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

For å lese mer om stemmerett og manntall, se lenken under: 

Valg.no - Stemmerett og manntall

Hvordan foregår stemmingen?

Valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. 

For å stemme må du ha med legitimasjon som inneholder navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Ved stortingsvalget 2021 får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Personer som har reservert seg mot digital post fra det offentlige vil fortsatt få valgkortet på papir. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme, men det går raskere å stemme hvis du har det med.

Valglister

For å se oversikt over godkjente valglister i Troms valgdistrikt, se lenken under: 

Troms og Finnmark fylkeskommune - Godkjente valglister Stortingsvalg 2021

Sametingsvalget

Sametingsvalget avholdes samtidig som stortingsvalget. For å kunne stemme til sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall og ha fylt 18 år i valgåret.

Eventuell registrering til Sametingets valgmanntall må være gjort innen midnatt 30. juni 2021 for å ha stemmerett ved årets sametingsvalg. 

For mer informasjon om sametingsvalget, se Sametingets nettsider i lenken under: 

Sametinget.no - Sametingsvalget 2021

Smittevern ved valget

Smittevernet skal ivaretas i valggjennomføringen. I en egen smittevernveileder stilles det krav til kommunene om ivaretakelse av smittevern, og Senja kommune følger dette i våre valglokaler. 

For deg som skal stemme er det viktig å følge de grunnleggende smitteverntiltakene, også i valglokalet: 

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og godt renhold
  • Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt mellom personer

Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal være i isolasjon, og velgere i karantene skal følge karantenereglene. Velgere som er i isolasjon eller karantene bør så lenge det er mulig derfor vente med å stemme til de er friske og ute av isolasjon eller karantene.

Den siste perioden før valget tilrettelegges det for at velgere i isolasjon kan stemme hjemme, og at personer i karantene eller med nyoppståtte luftveissymptomer kan stemme i tilpassede lokaler. 

Fordi avstandsregler skal følges slik at velgere ikke får status som nærkontakter i valglokalet, og av hensynet til hemmelig valg, gjøres det ikke ekstra registrering av personer for smittesporing. 

Valgresultater

For å se tidligere valgresultater for hele landet og i tidligere kommuner, se lenken under:

Valgdirektoratet - Valgresultat.no 

Mer informasjon

For å lese mer om stortingsvalget 2021, se informasjon fra nasjonale myndigheter i lenken under:

Valg.no - Storingsvalget 2021

For mer informasjon om sametingsvalget, se Sametingets nettsider i lenken under: 

Sametinget.no - Sametingsvalget 2021

Information in English

For information about the 2021 perliamentary election in Norway, follow the link below: 

Valg.no - Parliamentary election in Norway 2021