KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Barn med spesielle behov

Barn med spesielle behov

For de fleste barn vil et vanlig barnehagetilbud dekke deres behov. Men i noen tilfeller er det nødvendig med et tilrettelagt tilbud.

For å få et tilrettelagt tilbud i barnehagen må det søkes til kommunen. 

Skjema - tilrettelagt barnehagetilbud

Kontakt

  • Virksomhetsleder Senja fastland; Toril Bjørkli

Telefon: 95 27 25 61 

E-post: toril.bjorkli@senja.kommune.no

  • Virksomhetsleder Senja nord; Merete Henriksen

Telefon: 92 41 35 16

E-post: merete.henriksen@senja.kommune.no

  • Virksomhetsleder Senja sør; Inger Rydningen

Telefon: 95 07 56 88

E-post: inger.marie.rydningen@senja.kommune.no