Betaling

Betaling

Senja kommune bruker nasjonale makspriser for barnehageplass. I tillegg til maksprisen kommer matpenger. Det er mulig å reservere seg fra dette og sende mat med barnet selv.

Oppdaterte priser for barnehageplasser og kostpris finner du i kommunens gebyrregulativ i dokumentet under:

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen er på 50 % for alle søsken. 

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Det gjelder for det første barnet. Har du flere barn i barnehage gjelder søskenmoderasjon.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis opphold i barnehagen per uke.

Redusert foreldrebetaling gis fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.

For å søke om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, brukes det elektronisk skjema som sendes inn til kommunen, se lenken under: 

Skjema - søknad om redusert foreldrebetaling

Kontakt

Lenker