KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Betaling

Betaling

Senja kommune bruker nasjonale makspriser for barnehageplass. I tillegg til maksprisen kommer matpenger. Det er mulig å reservere seg fra dette og sende mat med barnet selv.

  • En heltidsplass koster 3135 kroner per måned (fra 01.01.2020). Halv plass (22,5 timer per uke) koster 1800 kroner per måned.
  • Kostpris er 300 kroner per måned for full plass, og 150 kroner for halv plass. I Skogen og Furumoen barnehage koster mat 520 kroner hver måned for full plass, og 260 for halv plass. I disse barnehagene kan du ikke velge bort mat-tilbudet.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen er på 50 % for alle søsken. 

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Det gjelder for det første barnet. Har du flere barn i barnehage gjelder søskenmoderasjon.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis opphold i barnehagen per uke.

Redusert foreldrebetaling gis fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.

For å søke om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, brukes det skjema som sendes inn til kommunen.

Du finner fullstendig oversikt over priser knyttet til barnehager i kommunens betalingssatser og gebyrregulativ (PDF, 2 MB).

Lenker