KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Betaling

Betaling

Senja kommune bruker nasjonale makspriser for barnehageplass. I tillegg til maksprisen kommer matpenger. Det er mulig å reservere seg fra dette og sende mat med barnet selv.

  • En heltidsplass koster 3135 kroner per måned (fra 01.01.2020). Halv plass (22,5 timer per uke) koster 1800 kroner per måned.
  • Kostpris er 300 kroner per måned for full plass, og 150 kroner for halv plass. I Skogen og Furumoen barnehage koster mat 520 kroner hver måned for full plass, og 260 kroner for halv plass. I disse barnehagene kan du ikke velge bort mat-tilbudet.

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen er på 50 % for alle søsken. 

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Det gjelder for det første barnet. Har du flere barn i barnehage gjelder søskenmoderasjon.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis opphold i barnehagen per uke.

Redusert foreldrebetaling gis fra og med den første hele måned etter søknadstidspunktet.

For å søke om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, brukes det elektronisk skjema som sendes inn til kommunen, se lenken under: 

Skjema - søknad om redusert foreldrebetaling

Du finner fullstendig oversikt over priser knyttet til barnehager i kommunens betalingssatser og gebyrregulativ (PDF, 900 kB).

Lenker

Kontakt

  • Virksomhetsleder Senja fastland; Toril Bjørkli

Telefon: 95 27 25 61 

E-post: toril.bjorkli@senja.kommune.no

  • Virksomhetsleder Senja nord; Merete Henriksen

Telefon: 92 41 35 16

E-post: merete.henriksen@senja.kommune.no

  • Virksomhetsleder Senja sør; Inger Rydningen

Telefon: 95 07 56 88

E-post: inger.marie.rydningen@senja.kommune.no