Endre, bytte eller si opp

Hvis det er behov for endring i barnehagetilbudet, har du mulighet til å søke om det. Søknad om endring eller bytte av plass gjøres i vanlig søknadsskjema, elektronisk eller skriftlig. Søknad om permisjon leveres skriftlig til barnehagen, mens oppsigelse gjøres elektronisk i app.

Endre størrelse på plass

De kommunale barnehagene tilbyr 50 % og 100 % plass, mens de private barnehagene har flere plasstørrelser. Tildelt plass-størrelse gjelder for hele barnehageåret, men du kan søke og få vurdert endring. 

Bytte barnehage

Du kan søke om å bytte barnehage. Det gjøres i vanlig søknadsskjema og leveres elektronisk.

Hvis du søker om å bytte plass vil du automatisk få dette når det blir ledig plass, og den gamle plassen blir automatisk oppsagt. Søknad om bytte er derfor bindende, og det er viktig at du tar kontakt for å slette denne hvis behov for det.

Permisjon

Hvis det er behov for permisjon fra barnehageplassen kan du søke om det. Permisjon gis helst for hele barnehageåret. Hvis permisjonen er over fem måneder kan det gis fritak fra betaling, men bare hvis et annet barn får tildelt plassen. Vi gjør oppmerksom på at ny oppstart kan bli i annen barnehage.

Si opp plass

En barnehageplass kan sies opp av foreldre/foresatte og kommunen. Oppsigelsen tas til følge med en måneds skriftlig varsel, til utløp av kalendermåneden.

Siste dato for oppsigelse av barnehageplass er 30. mars, hvor siste mulige dag i barnehagen da er 31.april. Oppsigelse av plass etter 1. april i gjeldende barnehageår godkjennes bare i spesiell situasjoner, som flytting.

Kommunen har tatt i bruk systemet Visma Flyt for oppsigelse av barnehageplass. Oppsigelse gjøres dermed elektronisk via foreldreappen i Visma. Oppsigelse kan i enkelte tilfeller sendes til virksomhetsleder på e-post.

Kontakt

  • Virksomhetsleder Fastland og Senja sør, Toril Sissel Bjørkli,  e-post og mobil
  • Virksomhetsleder Senja nord, Merete Henriksen, e-post og mobil

Lenker