KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Bekymringsmelding til barnevernet

Bekymringsmelding til barnevernet

Alle som ser, observerer eller oppfatter noe som gjør de redd for at barn under 18 år ikke har det godt hjemme, kan gi beskjed til barnevernet. Hvis du ikke er offentlig ansatt, kan du varsle anonymt.

Ved en anonym melding vil barnevernet, barnet og foreldre få se selve meldingen, men ikke navn på melder. Skriver du for eksempel at du er nabo vil det kunne bli gjenkjent.

Bekymringsmelding kan leveres på et meldingskjema fra Bufdir: 

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Send skjemaet per brev. Aldri send taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger med e-post. Du kan også kontakte barnevernet direkte.

Kontakt:

Besøksadresse: Skolegata 2, 9300 Finnsnes.

Postadresse:

Senja barneverntjeneste
Postboks 602
9306 Finnsnes

Telefon: 77 87 12 22