Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Bekymringsmelding til barnevernet

Bekymringsmelding til barnevernet

Alle som ser, observerer eller oppfatter noe som gjør de redd for at barn under 18 år ikke har det godt hjemme, kan gi beskjed til barnevernet. Hvis du ikke er offentlig ansatt, kan du varsle anonymt.

Hvem kan sende bekymringsmelding?

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Privatpersoner kan også sende bekymringsmelding til barnevernet, og du kan gjøre dette anonymt. Ved en anonym melding vil barnevernet, barnet og foreldre få se selve meldingen, men ikke navn på melder. Skriver du for eksempel at du er nabo vil det kunne bli gjenkjent.

Hvordan sende bekymringsmelding?

For ei mest mulig effektiv saksbehandling anbefales det å bruke digitalt skjema for innmelding til barnevernstjenesten, men det kan også meldes på skjema. Skjema må sendes i posten fordi man av personvernhensyn ikke kan sende slike opplysninger på e-post.

På nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finner du mer informasjon om bekymringsmelding til barnevernet enten du melder som privatperson eller offentlig/privat yrkesutøver med meldeplikt. Du finner på nettsiden også digitalt skjema og papirskjema for innsending. 

Bufdir.no - Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Adresse for eventuell innsending av bekymringsmelding per post til barnevernstjenesten i Senja kommune er: 

Senja barneverntjeneste
Postboks 602
9306 Finnsnes

Kontakt:

Du kan også kontakte barnevernstjenesten direkte og rådføre deg om bekymringsmelding. Du kan diskutere saken anonymt. 

Telefon: 77 87 12 22

Besøksadresse: Skolegata 2, 9300 Finnsnes.

For for akutte hendelser hvor barn kan stå uten betryggende omsorg har barnevernstjenesten en akuttvakt. Den nås på telefonnummer: 90 73 77 16