Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Fosterhjem

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo sammen med foreldrene sine.

Et fosterhjem skal gi trygghet og stabilitet i hverdagen for barnet. 

Som fosterforelder samarbeider du med barnets familie og nettverk, og med barneverntjenesten i kommunen om barnets behov og fremtid. Det er du som har ansvar for oppdragelsen av barnet, som oppfølging på skolen, i barnehage, på fritiden og ved sykdom.

Hvordan bli fosterhjem?

Det finnes ulike typer fosterhjem. Noen hjem skal ta i mot barn på kort varsel, noen er midlertidige, mens andre er permanente fosterhjem gjennom hele oppveksten til barnet. 

For å kunne bli fosterhjem for noen gjøres det vurdering av hvor eget man er for oppgaven. Det gis også opplæring før man tar i mot barn i hjemmet. 

Det er staten gjennom Bufetat, som driver fosterhjemsordningen. For mer informasjon om fosterhjem, se tjenestens nettside: 

Bufdir.no - Fosterhjem

Det er Bufetat region nord, avdeling Tromsø, som driver fosterhjemstjenesten for Senja kommune. Se deres nettside for kontaktinformasjon: 

Bufdir.no - Bufetat region nord, Tromsø