Borgerlig vielse

Borgerlig vielse

Hvis du ønsker å gifte deg borgerlig, altså i en livssynsnøytral seremoni, er det kommunen som kan gjøre det for deg.

Hvem kan vies av kommunen?

Vigsel koster ingenting hvis det gjøres på kommunens rådhus, i tilpassede lokaler i kulturhuset på Finnsnes, mandag til fredag innenfor vanlig åpningstid. Hvis dere ønsker seremonien et annet sted og til andre tider er det mulig, men da kan det koste ekstra for å dekke arbeidstid og reise. Seremonien kan skje på norsk eller engelsk. Hvis andre språk er aktuelt må brudeparet selv skaffe kvalifisert tolk.

Hvordan søke?

  • Før dere kan gifte dere må Skatteetaten sjekke at dere oppfyller krav til å inngå ekteskap. Det må dere fylles ut flere egenerklæringer, forlovelseserklæringer og attester. Disse må sendes til ditt lokale skattekontor. Det kan du gjøre på Skatteetatens nettsider i lenken under: 

Skatteetatens - Ekteskap

  • Hvis dere oppfyller kravene vil folkeregisteret sende en prøvingsattest. Den er gyldig i fire måneder.
  • Prøvingsattesten og en søknad om borgerlig vigsel må sendes til kommunen. Se skjema i lenkene under:

Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest

Kommunal vielse - registrering

For å kunne legge best mulig til rette for en fin seremoni ønsker Senja kommune at planlagte vielser meldes til oss så tidlig som mulig.

Hvem kan vie ekteparet? 

Den kommunale borgerlige vigselen ledes av ordfører, varaordfører eller andre som kommunestyret har pekt ut til oppgaven. I Senja kommune er det disse personene som kan vie ektepar: 

  • Ordfører Tom-Rune Eliseussen
  • Varaordfører Geir-Inge Sivertsen
  • Kommunestyrerepresentant Sissel Haugslien
  • Kommunestyrerepresentant Jan Fredrik Jenssen
  • Ansatt i Senja kommune, Katrine Boel Gregussen
  • Vararepresentant i kommunestyret Daniel Jensen
  • Ansatt i Senja kommune, Marte Frøseth