Borgerlig vielse

Ønsker du å gifte deg borgerlig, det vil si i en livssynsnøytral seremoni, er det kommunen som kan gjøre det for deg.

Hvem kan vies av kommunen?

Vielse koster ingenting når det gjøres på kommunens rådhus i tilpassede lokaler i kulturhuset på Finnsnes, mandag til fredag innenfor vanlig åpningstid. Ønsker dere seremonien et annet sted og til andre tider er det mulig, men da kan det koste ekstra for å dekke arbeidstid og reise. Seremonien kan skje på norsk eller engelsk. Er andre språk aktuelt må brudeparet selv skaffe kvalifisert tolk.

Tilbud om vigselsted - Stiftelsen Sløydsalen Heimly (PDF, 118 kB) 

Hvordan søke?

Før dere kan gifte dere må Skatteetaten sjekke at dere oppfyller krav til å inngå ekteskap. Det må dere fylles ut flere egenerklæringer, forlovelseserklæringer og attester. Disse må sendes til ditt lokale skattekontor. Det kan du gjøre på Skatteetatens nettsider i lenken under: 

Skatteetatens - Ekteskap

Om dere oppfyller kravene vil folkeregisteret sende en prøvingsattest. Den er gyldig i fire måneder.

Prøvingsattesten og en søknad om borgerlig vigsel må sendes til kommunen. Se skjema i lenkene under:

Kommunal vielse - Ettersending av prøvingsattest

Kommunal vielse - Registrering

For å kunne legge best mulig til rette for en fin seremoni ønsker Senja kommune at planlagte vielser meldes til oss så tidlig som mulig.

Hvem kan vie ekteparet? 

Ordfører og varaordfører er vigslere i Senja kommune iht. ekteskapslovens paragraf 12, b). I tillegg er følgende valgt av kommunestyret til å vie ektepar: 

  • Ordfører Tom-Rune Eliseussen
  • Varaordfører Geir-Inge Sivertsen
  • Folkevalgt Jan Fredrik Jenssen
  • Folkevalgt Katrine Boel Gregussen
  • Folkevalgt Daniel Jensen
  • Ansatt i Senja kommune, Marte Lajord Frøseth