Fritidskasse for barn og unge

Fritidskasse for barn og unge

Senja kommunes Fritidskasse har som formål at vi i fellesskap skal klare å inkludere flest mulig barn og unge i fritidsaktiviteter.

I tett samarbeid med lag og foreninger skal vi i fellesskap nå mer direkte ut til de barna som trenger det, og sørge for at økonomi ikke er til hinder for at de som ønsker å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Senja kommunes Fritidskasse skal gi bistand og støtte uten å motta sensitive personopplysninger om utsatte barn og deres familier. Søknadsprosessen er ubyråkratisk, rask og enkel da vi forvalter Fritidskassen med stor tillit til deg som søker. 

Retningslinjer for Fritidskassen - Senja kommune

Husk å være spesifikk på hva du søker om og hva det koster. Ved søknad om å få dekt treningsavgift, kontingent og andre faktura må vi ha eksakte beløp.

Vi kan ikke dekke faktura som allerede er betalt.

Søknad om tilskudd fra Fritidskassen

Viktig! Ikke legg inn sensitive opplysninger i søknaden.

Navn på den som søker. Vi trenger ikke navn på barnet som skal motta støtten.Navn på den som søker. Vi trenger ikke navn på barnet som skal motta støtten.
Vi trenger en e-postadresse som vi kan sende tilsvar til.Vi trenger en e-postadresse som vi kan sende tilsvar til.
Tilhørende klubb, forening eller organisasjon.Tilhørende klubb, forening eller organisasjon.
Beskriv aktivitet som du søker midler til.Beskriv aktivitet som du søker midler til.
Beskriv hva du trenger og hvor mye det koster.Beskriv hva du trenger og hvor mye det koster.
Felt merket med * må fylles ut