Fritidskasse for barn og unge

Senja kommunes Fritidskasse har som formål at vi i fellesskap skal klare å inkludere flest mulig barn og unge i fritidsaktiviteter.

I tett samarbeid med lag og foreninger skal vi i fellesskap nå mer direkte ut til de barna som trenger det, og sørge for at økonomi ikke er til hinder for at de som ønsker å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Senja kommunes Fritidskasse skal gi bistand og støtte uten å motta sensitive personopplysninger om utsatte barn og deres familier. Søknadsprosessen er ubyråkratisk, rask og enkel da vi forvalter Fritidskassen med stor tillit til deg som søker. 

Retningslinjer for Fritidskassen - Senja kommune

Husk å være spesifikk på hva du søker om og hva det koster. Ved søknad om å få dekt treningsavgift, kontingent og andre faktura må vi ha eksakte beløp.

Vi kan ikke dekke faktura som allerede er betalt.