KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra partner, familie eller andre du har et nært forhold til.

Krisesenteret tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men kan også gi råd og veiledning hvis du ikke ønsker å bo der.

Hvem kan få tilbudet?

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret, og du kan være anonym. Du kan også ta kontakt for noen du kjenner. Krisesenteret har egen avdeling for menn med både dagtilbud og midlertidig botilbud. 

Hvordan kontakter man krisesenteret? 

Du kan ta kontakt på telefon eller e-post, avtale dagbesøk eller botid. Telefonen er døgnåpen. Krisesentrene har skjulte adresser, men du finner øvrig kontaktinformasjon her:

Telefon: 77 84 52 60.

E-post: post@krisesenteretmidt-troms.no

For mer informasjon, se krisesenterets nettside: 

Krisesenteret i Midt-Troms