Krisesenteret i Midt-Troms

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra partner, familie eller andre du har et nært forhold til.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva kan krisesenteret hjelpe med?

Krisesenteret har døgnåpen telefon. Senteret tilbyr samtaler, råd og veiledning og hjelper i kontakt med andre deler av hjelpeapparatet.

I tillegg tilbyr krisesenteret et trygt sted å bo i en begrenset periode, gratis.

I etterkant av opphold eller kontakt med krisesenteret gis det også oppfølging gjennom samtaler og eventuelle hjemmebesøk. .

Hvem kan få tilbudet?

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret, og du kan være anonym. Du kan også ta kontakt for noen du kjenner. Krisesenteret har egen avdeling for menn med både dagtilbud og midlertidig botilbud. 

Hvordan kontakter man krisesenteret? 

Du kan ta kontakt på telefon eller e-post, avtale dagbesøk eller botid. Telefonen er døgnåpen. Krisesentrene har skjulte adresser, men du finner øvrig kontaktinformasjon her:

Telefon: 77 84 52 60.

E-post: post@krisesenteretmidt-troms.no

For mer informasjon, se krisesenterets nettside: 

Krisesenteret i Midt-Troms

Information in other languages