Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn og unge trenger ekstra hjelp i barnehage og skole. Også voksne med særskilte opplæringsbehov kan få hjelp av tjenesten.

Hvem kan få tilbudet?

PP-tjenesten hjelper blant annet barn, unge og voksne som har:

 • Forsinket utvikling
 • Konsentrasjonsvansker
 • Språk- og talevansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Lærevansker
 • Atferdsvansker
 • Syns- og hørselsvansker

Voksne kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i fag som norsk, engelsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Hva kan du få hjelp til?

For at de som trenger det skal få den hjelpen de trenger jobber PPT med:

 • Undersøkelser om behov for ekstra hjelp gjennom å observere, kartlegge og teste.
 • Råd og veiledning til foreldre.
 • Kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Slik får du hjelp

Hvis du mener ditt barn kan ha spesielle behov i opplæring kan du ta kontakt med barnehagen eller skolen. Også skolen og barnehagen kan kontakte PPT, men ikke uten samtykke fra foreldre. Hvis PP-tjenesten mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp skal kommunen eller rektor gjøre vedtak om dette.

Kontakt

Besøksadresse: Bernhard Lundsvei 4, 9300 Finnsnes.

Postadresse: PPT Senja, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Telefon: 77 85 18 30

E-post: ppt@senja.kommune.no

Relevante skjema

Barnehage

Barnehage
Tittel Publisert Type
Henvisning barnehage

Henvisning barnehage

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning Barnehage.pdf
IUP

IUP

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IUP.docx
Kartlegging - observasjon av barnet

Kartlegging - observasjon av barnet

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kartlegging - observasjon av barnet.docx
Mal ansvarsgruppemøter barnehage 2022

Mal ansvarsgruppemøter barnehage 2022

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal ansvarsgruppemøter barnehage 2022.docx
Mal for enkeltvedtak 2022

Mal for enkeltvedtak 2022

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for enkeltvedtak 2022.docx
Overføring av skriftlig informasjon fra bhg til skole

Overføring av skriftlig informasjon fra bhg til skole

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Overføring av skriftlig informasjon fra bhg til skole.docx
Pedagogisk rapport barnehage

Pedagogisk rapport barnehage

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Pedagogisk rapport barnehage.docx
Samtykke enkeltvedtak bhg 2022

Samtykke enkeltvedtak bhg 2022

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Samtykke enkeltvedtak bhg 2022.docx
Sjekkliste før ansvarsgruppemøter- bhg

Sjekkliste før ansvarsgruppemøter- bhg

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Sjekkliste før ansvarsgruppemøter- bhg .docx
Tilmelding systemsak Barnehager

Tilmelding systemsak barnehager

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilmelding systemsak Barnehager.pdf
Årsrapport barnehage 2022

Årsrapport barnehage 2022

25.05.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årsrapport barnehage 2022.docx

 Skole

Skole
Tittel Publisert Type
Henvisning Skole

Henvisning Skole

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning Skole.pdf
Henvisning systemsak Skole

Henvisning systemsak Skole

14.03.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning systemsak Skole.pdf
IOP

IOP

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IOP.docx
Kartlegging av elev ved bekymring

Kartlegging av elev ved bekymring

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kartlegging av elev ved bekymring.docx
Mal ansvarsgruppemøter

Mal ansvarsgruppemøter

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal ansvarsgruppemøter.docx
Overføring vgs

Overføring vgs

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Overføring vgs.docx
Pedagogisk rapport skole 2022

Pedagogisk rapport skole 2022

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Pedagogisk rapport skole 2022.docx
Samtykke til vedtak 2022

Samtykke til vedtak 2022

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Samtykke til vedtak 2022.docx
Sjekkliste før ansvarsgruppemøter

Sjekkliste før ansvarsgruppemøter

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Sjekkliste før ansvarsgruppemøter.docx
Vedtak spesialundervisning 2022

Vedtak spesialundervisning 2022

14.03.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Vedtak spesialundervisning 2022.docx
Årsrapport skole 2022

Årsrapport skole 2022

09.05.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årsrapport skole 2022.docx