Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn og unge trenger ekstra hjelp i barnehage og skole. Også voksne med særskilte opplæringsbehov kan få hjelp av tjenesten.

Hvem kan få tilbudet?

PP-tjenesten hjelper blant annet barn, unge og voksne som har:

 • Forsinket utvikling
 • Konsentrasjonsvansker
 • Språk- og talevansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Lærevansker
 • Atferdsvansker
 • Syns- og hørselsvansker

Voksne kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i fag som norsk, engelsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Hva kan du få hjelp til?

For at de som trenger det skal få den hjelpen de trenger jobber PPT med:

 • Undersøkelser om behov for ekstra hjelp gjennom å observere, kartlegge og teste.
 • Råd og veiledning til foreldre.
 • Kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Slik får du hjelp

Hvis du mener ditt barn kan ha spesielle behov i opplæring kan du ta kontakt med barnehagen eller skolen. Også skolen og barnehagen kan kontakte PPT, men ikke uten samtykke fra foreldre. Hvis PP-tjenesten mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp skal kommunen eller rektor gjøre vedtak om dette.

Kontakt

Besøksadresse: Bernhard Lundsvei 4, 9300 Finnsnes.

Postadresse: PPT Senja, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Telefon: 77 85 18 30

E-post: ppt@senja.kommune.no

Relevante skjema