KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn og unge trenger ekstra hjelp i barnehage og skole. Også voksne med særskilte opplæringsbehov kan få hjelp av tjenesten.

Hvem kan få tilbudet?

PP-tjenesten hjelper blant annet barn, unge og voksne som har:

 • Forsinket utvikling
 • Konsentrasjonsvansker
 • Språk- og talevansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Lærevansker
 • Atferdsvansker
 • Syns- og hørselsvansker

Voksne kan ha rett til spesialundervisning hvis du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i fag som norsk, engelsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Hva kan du få hjelp til?

For at de som trenger det skal få den hjelpen de trenger jobber PPT med:

 • Undersøkelser om behov for ekstra hjelp gjennom å observere, kartlegge og teste.
 • Råd og veiledning til foreldre.
 • Kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Slik får du hjelp

Hvis du mener ditt barn kan ha spesielle behov i opplæring kan du ta kontakt med barnehagen eller skolen. Også skolen og barnehagen kan kontakte PPT, men ikke uten samtykke fra foreldre. Hvis PP-tjenesten mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp skal kommunen eller rektor gjøre vedtak om dette.

Kontakt

Pedagogisk-psykologisk tjeneste Senja

Besøksadresse: Bernhard Lundsvei 4, 9300 Finnsnes.

Postadresse: Postboks 609, 9306 Finnsnes.

Telefon: 77 85 18 30

E-post: ppt@senja.kommune.no

Relevante skjema