Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn og unge trenger ekstra hjelp i barnehage og skole. Også voksne med særskilte opplæringsbehov kan få hjelp av tjenesten.

Hvem kan få tilbudet

PPT hjelper blant annet barn, unge og voksne som har:

 • Forsinket utvikling
 • Konsentrasjonsvansker
 • Språk- og talevansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Lærevansker
 • Atferdsvansker
 • Syns- og hørselsvansker

Voksne kan ha rett til spesialundervisning om du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i fag som norsk, engelsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Hva kan du få hjelp til

For at de som trenger det skal få den hjelpen de trenger, jobber PPT med:

 • Undersøkelser om behov for ekstra hjelp gjennom å observere, kartlegge og teste.
 • Råd og veiledning til foreldre.
 • Kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Slik får du hjelp

Om du mener barnet ditt kan ha spesielle behov i opplæring, kan du ta kontakt med barnehagen eller skolen. Også skolen og barnehagen kan kontakte PPT, men ikke uten samtykke fra foreldre. 

PPT gir råd om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. 

Om PPT mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, skal kommunen eller rektor gjøre vedtak.

Kommunen kan fatte et annet vedtak enn det rådet PPT gir. Det gjøres sjelden, men kan gjøres dersom det er kommet nye opplysninger i saken etter at sakkyndig vurdering er skrevet. .

Kontakt

Besøksadresse: Bernhard Lundsvei 4, 9300 Finnsnes. Postadresse: PPT Senja, Postboks 602, 9306 Finnsnes. Telefon 77 85 18 30 og e-post ppt@senja.kommune.no. Leder for PPT er Bengt Viken.

Relevante skjema

Barnehage

Barnehage
Tittel Publisert Type
Henvisning barnehage

Henvisning barnehage

10.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning Barnehage.pdf
IUP

IUP

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IUP.docx
Kartlegging - observasjon av barnet

Kartlegging - observasjon av barnet

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kartlegging - observasjon av barnet.docx
Mal ansvarsgruppemøter barnehage 2023

Mal ansvarsgruppemøter barnehage 2023

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal ansvarsgruppemøter barnehage 2023.docx
Mal for enkeltvedtak 2023

Mal for enkeltvedtak 2023

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal for enkeltvedtak 2023.docx
Overføring av skriftlig informasjon fra bhg til skole

Overføring av skriftlig informasjon fra bhg til skole

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Overføring av skriftlig informasjon fra bhg til skole.docx
Pedagogisk rapport barnehage

Pedagogisk rapport barnehage

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Pedagogisk rapport barnehage.docx
Samtykke enkeltvedtak

Samtykke enkeltvedtak

14.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Samtykke enkeltvedtak bhg 2023.docx
Sjekkliste før ansvarsgruppemøter

Sjekkliste før ansvarsgruppemøter

14.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Sjekkliste før ansvarsgruppemøter- bhg .docx
Sjekkliste før enkeltvedtak gjøres

Sjekkliste før enkeltvedtak gjøres

14.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Sjekkliste før enkeltvedtak gjøres.docx
Sjekkliste før ressursteam

Sjekkliste før ressursteam

14.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Sjekkliste før ressursteam- bhg.docx
Tilmelding systemsak Barnehager

Tilmelding systemsak barnehager

10.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilmelding systemsak Barnehager.pdf
Årsrapport barnehage 2023

Årsrapport barnehage 2023

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årsrapport barnehage 2023.docx

Skole

Skole
Tittel Publisert Type
Henvisning Skole

Henvisning Skole

10.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning Skole.pdf
Henvisning systemsak Skole

Henvisning systemsak Skole

10.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Henvisning systemsak Skole.pdf
IOP

IOP

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IOP.docx
Kartlegging av elev ved bekymring

Kartlegging av elev ved bekymring

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kartlegging av elev ved bekymring.docx
Mal ansvarsgruppemøter

Mal ansvarsgruppemøter

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Mal ansvarsgruppemøter.docx
Overføring vgs

Overføring vgs

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Overføring vgs.docx
Pedagogisk rapport skole 2023

Pedagogisk rapport skole 2023

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Pedagogisk rapport skole 2023.docx
Samtykke til vedtak 2023

Samtykke til vedtak 2023

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Samtykke til vedtak 2023.docx
Sjekkliste før ansvarsgruppemøter

Sjekkliste før ansvarsgruppemøter

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Sjekkliste før ansvarsgruppemøter.docx
Sjekkliste før ressursteam

Sjekkliste før ressursteam

14.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Sjekkliste før ressursteam.docx
Vedtak spesialundervisning 2023

Vedtak spesialundervisning 2023

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Vedtak spesialundervisning 2023.docx
Årsrapport skole 2023

Årsrapport skole 2023

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årsrapport skole 2023.docx

Bekymringsfullt skolefravær

Bekymringsfullt skolefravær
Tittel Publisert Type
Foresattebrosjyre - engelsk

Foresattebrosjyre - engelsk

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Foresattebrosjyre - engelsk.docx
Foresattebrosjyre - arabisk

Foresattebrosjyre - arabisk

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Foresattebrosjyre - arabisk.docx
Foresattebrosjyre - ukrainsk

Foresattebrosjyre - ukrainsk

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Foresattebrosjyre - ukrainsk.docx
Foresattebrosjyre-norsk

Foresattebrosjyre-norsk

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Foresattebrosjyre-norsk.docx
Kartlegging av elev ved skolefravær

Kartlegging av elev ved skolefravær

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kartlegging av elev ved skolefravær.docx
Lærerbrosjyre pdf

Lærerbrosjyre

10.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lærerbrosjyre pdf.pdf
Årshjul

Årshjul

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årshjul.docx
Plan for oppfølging

Plan for oppfølging

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Plan for oppfølging.docx