Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Senja Ungjobb 2021

Senja Ungjobb 2021

Fra midten av juni til og med 13. august 2021 tilbyr Senja Ungjobb sommerjobb for ungdom mellom 15 og 18 år i kommunen. Både kommunen og privatpersoner kan melde inn arbeidsoppdrag og hjelp de måtte ha behov for. Senja Ungjobb deler ut oppdragene til ungdom som har søkt om sommerjobb hos oss. 

Senja Ungjobb er en arbeidsformidling hvor ungdom kan få sommerjobb, og oppdragsgivere kan få hjelp til ulike arbeidsoppdrag gjennom arbeidsformidlingen. 

Hvem kan få jobb gjennom Senja Ungjobb? 

Senja Ungjobb er en jobbsentral for ungdom i kommunen mellom 15 og 18 år sommeren 2021. Vi kan ikke garantere oppdrag til alle som har meldt seg, men gjør så godt vi kan med å finne passende oppgaver til de som vil ha jobb.

Arbeidsoppdragene kan for eksempel være plenklipping, maling, hagearbeid, ryddehjelp eller hundepass.

Du får lønn for arbeidet, og det betales per time etter følgende minimumsbetaling: 

  • Under 16 år: 125 kroner i timen  

  • 16-17 år: 140 kroner i timen

  • 18 år: 155 kroner i timen

Den som er oppdragsgiver for arbeidet og du som arbeidstaker kan bli enig om eventuell høyere lønn.

Fristen for å søke på jobb i Senja Ungjobb sommeren 2021 er nå gått ut. Men vi trenger fortsatt mange arbeidsoppdrag til ungdommene. Se avsnittet under for mer informasjon.

Hvem kan melde inn oppdrag?

Senja Ungjobb er en arbeidsformidling, hvor vi hjelper deg med å finne ungdommer til ulike arbeidsoppdrag som du måtte ha behov for. Det må ikke være oppdrag som krever sertifikat eller annet som krever 18-års aldersgrense. Både kommunen og privatpersoner kan bestille oppdrag hos oss.

Perioden man kan få utført arbeidsoppdrag er fra midten av juni til og med 13. august. 

Arbeidet må kunne utføres av ungdommer under 18 år på en forsvarlig måte. Oppdrag kan for eksempel være plenklipping, maling, hagearbeid, ryddehjelp, hundepass og andre ting du trenger hjelp til. Du må selv ha utstyret som er nødvendig for at jobben kan bli utført.  

Oppdragene utføres av ungdommer fra 15 til 18 år, og lønnes per time etter følgende minimumsbetaling: 

  • Under 16 år: 125 kr 

  • 16-17 år: 140 kr 

  • 18 år: 155 kr 

Ut over disse satsene blir oppdragsgiver og arbeidstaker enige om avlønning.

For å melde inn oppdrag kan du bruke skjema i den blå lenken under. Eller du kan ringe Senja UngJobb på telefonnummer: 77 87 30 10. Vi håper på mange oppdrag til ungdommene. 

Senja Ungjobb - Innmelding av arbeidsoppdrag