Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Innmelding av arbeidsoppdrag Senja Ungjobb

Innmelding av arbeidsoppdrag Senja Ungjobb

Både kommunen og private kan bestille oppdrag hos oss. Oppgi navn på etat eller privatperson som er oppdragsgiver.Både kommunen og private kan bestille oppdrag hos oss. Oppgi navn på etat eller privatperson som er oppdragsgiver.
Dersom en etat er oppdragiver trenger vi en person som Senja Ungjobb og arbeidstaker kan ha kontakt med. Er oppdragsgiver privatperson skriver du navnet ditt på nytt i dette feltet. Dersom en etat er oppdragiver trenger vi en person som Senja Ungjobb og arbeidstaker kan ha kontakt med. Er oppdragsgiver privatperson skriver du navnet ditt på nytt i dette feltet.
Oppgi ukenummer, eventuelt aktuelle datoer. Oppgi ukenummer, eventuelt aktuelle datoer.
Oppdragsgiver må selv ha utstyret som er nødvendig for at jobben kan bli utført.  Her kan du oppgi eventuelle andre forhold eller informasjon som er relevant for oppdraget. Oppdragsgiver må selv ha utstyret som er nødvendig for at jobben kan bli utført. Her kan du oppgi eventuelle andre forhold eller informasjon som er relevant for oppdraget.
Felt merket med * må fylles ut