KORONA:

Se mer om koronasituasjonen i kommunen på vår temaside og nyhetsside i lenkene under:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Trygg oppvekst for barn og unge (BTI)

Trygg oppvekst for barn og unge (BTI)

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Senja kommune. For å sikre at barn, unge og familier skal få nødvendig hjelp så tidlig som mulig samarbeider mange av kommunens tjenester og avdelinger (BTI - Bedre Tverrfaglig Innsats).

Hvis du er barn eller ungdom i Senja kommune og opplever utfordringer og vanskeligheter i din hverdag, er det mange du ta kan ta kontakt med. Også voksne eller ansatte i kommunen som er bekymret for om et barn eller en ungdom har det bra, har flere muligheter til hvem de kan snakke med. 

Gjennom BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) jobber kommunen for at barn og familier skal få hjelp så tidlig som mulig. BTI består av ansatte i flere av kommunens tjenester som jobber med barn og unge. 

For å lese mer om BTI og hvordan du kan ta kontakt for å få hjelp, se nettidene i lenken under: 

Senja kommune - BTI