Ungdomsråd

Ungdomsråd

Det politikerne bestemmer påvirker hvordan du har det som ung i Senja kommune. Funker skolehverdagen bra? Er helse-tilbudet som det bør for unge? Eller savner du noe på fritiden din? Ungdomsrådet skal passe på at politikerne også tenker på de unge når de bestemmer hva kommunen skal bruke tid og penger på.

Ungdomsrådet består av ungdom fra ungdomskoler og videregående skoler i kommunen. 

Oppgaver for ungdomsrådet: 

 • De skal gi råd til politikerne i saker som betyr noe for unge i kommunen.
 • Ungdomsrådet har som oppgave å snakke ungdommers sak til politikerne og ansatte i kommunen.
 • Hvis kommunen jobber med en sak som har betydning for ungdom, skal ungdomsrådet få uttale seg. 

Eksempler på saker ungdomsrådet jobber med:

 • Kultur- og fritidstilbud
 • Skole
 • Helse
 • Samferdsel og kollektivtilbud
 • Miljøsaker
 • Kommunens pengebruk
 • Planlegging av for eksempel uteområder og bygninger i kommunen

Ungdomsrådets medlemmer 2019-2020

Leder: Thomas Strøm Sørensen 

Nestleder: Julie M. S. Jakobsen

Styremedlem: Nicoline Heiberg Evenstad

Vara til styret:  Andreas Pedersen

Amalie Johnsen

Emma Rydningen

Dina Sørensen

John-Emil Tangen

Joakim Paulsen

William Simonsen

Vilde Lars-Terjesdatter Johansen

Vetle Sørensen

Ole Isaksen

Andreas Brandser Berg

Reidun Olsen

Maria Erntsen

Madicken Olufsen

Rigo Ingebrigtsen

Anna Marie Godtlibsen

Martin Tøllefsen

Barn og unges kommunestyre

I tillegg til jobben som gjøres for kommunens ungdommer gjennom ungdomsrådet, har Senja også et kommunestyre for barn og unge (BUK). Medlemmene i BUK velges for ett år av gangen, fra elevrådene på barne- og ungdomsskolene i kommunen, og fra de videregående skolene.

Barn- og unges kommunestyre møtes to ganger i året. Medlemmene velger selv hva de vil diskutere. Det kan for eksempel være saker om skole, helse, transport og miljø.  Kommunens ordfører, rådmann og andre ansatte i kommunens administrasjon er tilstede på møtene i BUK. De voksne har ingen stemmerett, men er der for å lytte og sørge for at ungdommenes mening tas videre til politikerne og arbeidet i kommunen.

Penger fra BUK-fondet

Barn- og unges kommunestyre deler ut 100.000 kroner i året til aktivitetstilbud for unge. Lag, foreninger og folk med gode ider til aktiviteter for barn og unge kan søke om penger fra fondet. Det legges ut informasjon på kommunens nettsider når det kan søkes om penger fra BUK-fondet. 

Krav for å søke:

 • At tiltak eller prosjektet ikke bare er for barn og unge, men også med barn og unge.
 • En beskrivelse av hva pengene skal brukes til
 • Et budsjett
 • Pengene skal ikke gå til vanlig drift av tilbud
 • At aktiviteten er rusfri
 • Du trenger ikke være voksen for å søke, men en person over 18 år må stå ansvarlig for bruken av pengene.