Arrangementer og overnatting

Overnatting i lokaler som ikke er godkjent for det skal meldes til kommunen. Brannvesenet skal også ha melding i god tid om arrangementer i bygg eller områder som normalt ikke brukes til slike formål. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Melding om overnatting

Hvis du skal bruke lokaler til overnatting som ikke er godkjent for det, må du melde fra til brannvesenet. Det kan for eksempel være skoler, barnehager eller andre bygg. 

Melding om overnatting bør sendes i god tid, og vi ønsker derfor at den sendes til oss minst 2 uker før overnattingen. Under finner du lenke til elektronisk skjema for melding om overnatting:

Skjema - Overnatting, melding

Det gis normalt ikke svar på meldingene, men i noen tilfeller kan vi be om mer informasjon. Husk at det alltid er arrangøren som står ansvarlig for sikkerheten ved overnattingen, og at ansvarshavende må gjøre en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan oppstå, og hvilke eventuelle tiltak de krever. 

Sikkerhet ved overnatting

Ting du bør huske på når du planlegger slik overnatting: 

 • Rømningsveiene skal til enhver tid være frie og ryddige, og låste dører skal kunne åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel.
 • Alle som overnatter skal gjøres kjent med branninstruks, rømningsveier, betydning av brannalarm og møteplass ved brann.
 • Brannvarslingsanlegg/røykvarslerne i bygget må fungere, og være plassert slik at de vil vekke overnattingsgjestene dersom det begynner å brenne.
 • Er det ikke brannvarsling i bygget skal det være våken nattevakt.
 • Ansvarshavende skal til enhver tid vite det eksakte antall overnattingsgjester og skal ha navneliste over de som overnatter.
 • Det anbefales at 1. etasjer brukes for overnatting. Skal andre etasjer brukes bør det vurderes ut fra branntekniske forhold og personrisiko.

Melding om arrangementer

Hvis arrangementet du planlegger skal være i et bygg eller område som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding. Det bør gjøres minst fire uker før arrangementer og festivaler.

I det elektroniske skjema under kan du sende oss melding om arrangementer. Det er likevel noe du må ha på plass før du sender oss melding: 

 • Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, adresse og navn på den som er ansvarlig.
 • En risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan det skal forhindres og hvilke tiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe skjer.
 • Beskrivelse av stedet arrangementet skal foregå, og tilhørende installasjoner eller utstyr. Dette kan være alarm- og lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning.
 • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør fastsettes av fagfolk.
 • Prosedyrer for evakuering.
 • Oversikt over sikkerhetspersonell – antall, rutiner og ansvar.
 • Du må være sikker på at stedet eller området er tilrettelagt for at brannvesenet kan komme fram.
 • Du må vite hva du skal bruke av brannfarlige varer. Dette kan være fyrverkeri eller propan. Skal du bruke pyrotekniske varer må du sende søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri.

Skjema - Store arrangement, melding til brannvesenet

Brannvesenet gir normalt ikke svar på meldingene, men i noen tilfeller kan vi be om mer informasjon.

Mer informasjon

I lenken under finner du krav som brann- og eksplosjonslovgivningen stiller til sikkerhet og tiltak ved store arrangementer:

Lovdata.no - Brann- og eksplosjonsvernloven

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en veileder som kan være til hjelp i planlegging av store arrangementer:

DSB - Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 

Følg gjerne Senja brann & redning på vår Facebook-konto, i lenken under: 

Facebook - Senja brann & redning