Brannsikkerhet

Det finnes mange nasjonale nettsider, som gir god informasjon og tips om brannsikkerhet.  Her finner du lenker til noen av dem.

Brannsikkerhet i egen bolig

På nettsiden sikkerhverdag.no, kan du lese om brannforebygging, slokking og tips og råd om røykvarsling og slokkeutstyr.

Rogaland brann og redning IKS, KLP og Norsk Brannbefalslag, har laget en god informasjonsfilm om hvordan man brannsikrer egen bolig: 

Brannsikkerhet i leiebolig

Er du usikker på om boligen du skal leie er godkjent og trygg å bo i? Sikkerhverdag.no har en artikkel rettet mot studenter og boligeiere om hva som bør være på plass.

Brannsikkerhet i næringsbygg, borettslag og sameier

Alle som driver virksomhet i et næringsbygg, bygård og lignende, skal sette seg inn i hvilke krav som stilles til brannsikkerhet. 

Borettslag og sameier regnes som virksomhet, og alle virksomheter har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring. For å lese mer om hvilke krav som stilles til virksomheter om brannsikring, se Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brannsikring av skorstein og ildsted

For å unngå pipebrann er det viktig at det fyres riktig. I videoen under har Oslo brann og redningsetat demonstrert hvordan du fyrer riktig:

Bekymringsmeldinger

På nettsiden branntips.no kan du melde fra til brannvesenet over hele landet, dersom du har bekymring for egen eller andres brannsikkerhet. 

Gjeldende lover og forskrifter 

I lenkene under finner du nasjonale lover og forskrifter knyttet til brannvern, og nettsider om temaet. Du finner også lenke til Senja brann og redning på Facebook.