Ildsted og skorstein

Hvis du skal installere, endre eller fjerne ildsted/skorstein må du melde det til kommunen. Det gjelder uansett om du må sende byggesøknad eller ikke. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Meld fra uten byggesøknad

Hvis du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle trenger du ikke sende byggesøknad, men kun melde dette til brannvesenet.

Melding sendes på eget skjema som du finner i lenken under. Skjema fylles ut og sendes til våre feiere på e-postadresse: feiere@senja.kommune.no 

Du kan alternativt skrivet skjema ut og sende det ferdig utfylt per post til: Senja kommune, v/ Brann & redning, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Skjema nytt ildsted - melding (DOCX, 74 kB)

Arbeidet kan gjøres selv hvis man har kompetanse til det, eller man kan leie noen til å gjøre jobben. Hvis man får et firma til å utføre jobben skal firma dokumentere at det er gjort tilfredsstillende etter det monteringsanvisningen krever. Dette trenger ikke godkjennes av brannvesenet.

Krav om byggesøknad og hjelp fra fagfolk

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge , rive eller rehabilitere skorstein. Trykk på denne lenken for å lese mer om byggesøknad og faghjelp til byggeprosjekter.

Fjerne ildsted/skorstein

Hvis ildsted/ovn fjernes vil det være grunn for å få fritak for feiing og tilsyn. Det vil også gi fritak for de kommunale avgiftene knyttet til dette. Bruk det elektroniske skjema i lenken under for å melde fra om ildsted som ikke er i bruk: Skjema - Skorstein som ikke er i bruk, melding

Gjeldende lover og forskrifter 

I lenkene under finner du nasjonale lover og forskrifter knyttet til brannvern, og nettsider om tema. Du finner også lenke til Senja brann & redning på Facebook.