Om Senja brann og redning

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Helsesenterveien 5, 9300 Finnsnes.

E-post: brann@senja.kommune.no

Postadresse: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

Telefonnumre 

  • Vakttelefon overordnet vakt (for andre henvendelser enn nød): 90 47 51 62
  • Brannsjef: Arnstein Smevik. Telefon: 90 56 99 62
  • Avdelingsleder forebyggende: Christian Andreassen. Telefon: 97 52 19 13
  • Avdelingsleder beredskap: Erik Jensen. Telefon: 47 46 26 23
  • Seksjonsleder feie- og boligtilsyn: Steinar Abrahamsen. Telefon: 47 45 39 32

Mer informasjon

Mer om Brann og redning - Facebook

Brannstasjoner og depoter i Senja kommune - brannstasjon.com