Om Senja brann og redning

Om Senja brann og redning

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Helsesenterveien 5, 9300 Finnsnes.

E-post: brann@senja.kommune.no

Postadresse: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

Telefonnumre 

  • Vakttelefon overordnet vakt (for andre henvendelser enn nød): 90 47 51 62
  • Brannsjef: Arnstein Smevik. Telefon: 90 56 99 62
  • Avdelingsleder forebyggende/varabrannsjef: Sigbjørn Syr. Telefon: 91 58 37 57
  • Avdelingsleder beredskap: Erik Jensen. Telefon: 47 46 26 23
  • Leder feiervesenet, Steinar Abrahamsen. Telefon: 47 45 39 32

Mer informasjon

Mer om Brann og redning - Facebook

Brannstasjoner og depoter i Senja kommune - brannstasjon.com

Aktuelle saker

Isen på Finnsnesvatnet er sikker - Senja kommune

Honnør til Senja Brann og redning - Senja kommune