Begravelser og dødsfall

Alle som gravlegges i sin hjemkommune har rett til gratis gravplass. Det er begravelsesbyråer som hjelper deg med det praktiske rundt gravferder.

Når noen går bort er det mye praktisk som skal ordnes. Pårørende må blant annet ta stilling til:

  • Om avdøde skal kremeres eller begraves
  • Hvilken kommune og gravplass avdøde eventuelt skal begraves i
  • Hvilken seremoni som skal benyttes

Hvis avdøde begraves i sin hjemkommune har dere rett på gratis grav i 20 år. Etter det kan den lokale gravferdsmyndigheten ta leie for gravstedet. Om man ønsker gravplass i en annen kommune enn der avdøde bodde, kan det kreves leieavgift.

I Senja kommune er det fire menigheter, Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken. Dersom du har spørsmål om gravferd er det Senja kirkelige fellesråd du kontakter, eller så hjelper begravelsesbyrået du har valgt deg med dette. Hvis du ikke ønsker en kirkelig gravferd kan begravelsesbyråene legge til rette for det.

Du kan lese mer om tema på Senja kirkelige fellesråds nettside. Se lenken under: 

Informasjon om Senja kirkelige fellesråd

 Gravplassvedtekter - Senja fellesnemnd (PDF, 290 kB)

Tjenester og salgspris - Senja kirkelige fellesråd (PDF, 108 kB)

Kontakt

Senja kirkelige fellesråd

Finnsnes kirke, Pb. 404, 9305 Finnsnes.

Telefon: 77 85 02 00

E-post: post@senja.kirken.no

Hjelp til å dekke utgifter

De fleste som bor i Norge har gjennom folketrygden mulighet til å få pengestøtte til gravferd og båretransport. Det er NAV som avgjør om, og hvor mye du eventuelt kan få i støtte for å dekke utgifter i forbindelse med gravferd. Les mer i lenken under: 

Gravferd og båretransport - NAV