Kommunal behandlings- og rehabiliteringsavdeling

Kommunens behandlings- og rehabiliteringsavdeling, tidligere kalt korttidsavdelingen, har 18 plasser og er for pasienter over 18 år som trenger behandling før, istedenfor eller etter sykehusbehandling.

Tilbudet er for pasienter som trenger behandling for blant annet:

 • Akutt forverring av KOLS
 • Ernæringssvikt og dehydrering
 • Intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom
 • Brudd og skader hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig
 • Justering av pågående behandling av kronisk sykdom som hjertesvikt og diabetes
 • Oppfølging etter sykehusopphold før utskriving til eget hjem eller annet kommunalt tjenestetilbud
 • Pleie og lindrende behandling i livets sluttfase
 • Funksjonsdiagnostikk

Det er fastlege, legevaktslege eller sykehuset som kan henvise til innleggelse ved avdelingen.

Innleggelse strekker seg til maksimalt fem døgn, og annen behandling vil ved behov vurderes etter dette.

Kontaktinformasjon

 • Besøksadresse: Helsesenterveien Finnsnes 32, 9300 Finnsnes
 • Besøkstider: Hverdager kl. 16.30-20.00. Helg og høytider: kl. 10.00-13.00 og 16.30-20.00
 • Du når oss på telefon: 77 87 13 30 og postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes