Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Psykisk helse- og rustjenester

Psykisk helse- og rustjenester

Hvis du har utfordringer med rus eller din psykiske helse har kommunen ulike tilbud for å hjelpe deg. Også dine nærmeste kan få råd og hjelp fra psykisk helse- og rustjenesten i Senja kommune.

Hvem kan få tilbud?

Våre tjenester hjelper deg som har psykiske vansker eller rusproblemer med å få det bedre i livet og hverdagen. Vi hjelper deg finne ut hva du kan få til selv, og hva du trenger hjelp fra familie, venner og andre helsetjenester til. På den måten skal tjenestene hjelpe deg slik at plagene dine ikke skal bli verre enten det gjelder psykiske helse, rus, eller begge deler.  

Også de som er i familie eller i nær krets til personer med utfordringer med rus eller psykiske helseproblemer, får veiledning fra kommunen.

Hva kan man få hjelp til, og hvordan få hjelp?

Tilbudene fra psykisk helse- og rustjenesten strekker seg fra lavterskeltilbud som man kan komme innom når man ønsker, til individuell oppfølging med samtaler og terapi, til døgnbemannet bo- og omsorgstilbud.  Under kan du lese litt om de ulike tilbudene og hvordan man får det.

 • Oppfølgingstjenesten:

Fra oppfølgingstjenesten kan du få behandling og oppfølging gjennom samtaleterapi, støttesamtaler, miljøterapi, aktivitetsgruppe og yogagruppe. Disse tilbudene kan du få alene eller i grupper med andre. I tillegg hjelper vi deg finne ut hvilke behov og alternativer for videre behandling som er aktuell. Tjenesten sørger for samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester du har behov for.

For å få hjelp av oppfølgingstjenesten må du levere søknad til kommunen. Det kan du gjøre selv, gjerne i samarbeid med lege. Pårørende, hjelpeverge eller andre du kjenner kan også hjelpe deg med det. For kontaktinformasjon og hjelp til søknad, se nederst på denne siden.

 • Mottaksteamet:

Vårt mottaksteam snakker med deg og eventuelt dine nærmeste, om hva som kan gjøres for at du skal få det bedre. Vi kartlegger hva du kan få til selv og hva du bør få hjelp til av pårørende eller av helsevesenet. Det kan for eksempel være hjelp fra ruspoliklinikk, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, legemiddelassistert behandling (LAR), eller tilbud om ettervern.

For å få hjelp av mottaksteamet trenger du ikke søke, men kan ta direkte kontakt. Det kan også pårørende, venner kolleger eller andre gjøre. Informasjon om hvordan du kommer i kontakt med teamet finner du nederst på denne siden.

 • Lavterskeltilbud:

Finnsnes dagsenter, Dropp inn og Kafe pluss er lavterskeltilbud som er åpne for alle. Det vil si at du ikke trenger å ha søkt for å ta i bruk tilbudet. 

Finnsnes dagsenter er en møteplass for mennesker med utfordringer med rus, eller med sin psykiske helse. Her tilbys sosialt samvær, samtaler, hyggelige måltider, turer og aktiviteter som er tilrettelagt den enkeltes ønsker og behov.

Dropp inn er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 14 -17 år i lokalene til Finnsnes dagsenter.

Kafe pluss er et lavterskeltilbud for vanskeligstilte i Senja kommune. Kafeen er et samarbeid mellom Lenvik menighet og kommunen, og har lokaler i 1. etasje i Finnsnes kirke.

 • Boligtjenesten

Fra boligtjenesten kan du få et døgnbemannet bo- og omsorgstilbud med oppfølging for deg som trenger tjenester som er tilrettelagt dine behov. Tjenesten samarbeider tett med deg og dine pårørende om behandlingen du trenger, og sørger også for samarbeid og kontakt med andre kommunale avdelinger og spesialisthelsetjenester du får tilbud fra. Hos boligtjenesten får du også målrettet miljøterapi, praktisk hjelp og opplæring.

Fristad boenhet har vi døgnbemannet omsorgsboliger bestående av 8 leiligheter og fellesarealer med stue og kjøkken.

Gibostad Bofellesskap er det også døgnbemannet. Her har kommunen 3 hybelleiligheter med kjøkken og felles stue.

Det må søkes for å få tilbud fra boligtjenesten. Det kan du gjøre selv, gjerne i samarbeid med lege. Pårørende, hjelpeverge eller andre du kjenner kan også hjelpe deg med det. Les mer om søknad og kontakt under.

Barn som pårørende

Mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom eller rusavhengighet skal følges opp og gis nødvendig informasjon ved behov. Det er Tildelingsenheten som sørger for at barn som pårørende ivaretas i samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.

Tilbud for barn og unge

Barn og unge får helsetjenester fra fastlegen, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Mistenker du psykiske vansker eller lidelser, kontakt disse først. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til barnehager og skoler, og kan utrede ved mistanke om psykiske vansker eller lidelser.

Pris for tjenester

Hvis du mottar praktisk bistand og opplæring fra psykisk helse- og rustjenesten er deler av dette underlagt egenandel. Ellers er det ingen egenandel på tjenester fra psykisk helse- og rustjenesten.

Søknad

For å få hjelp fra oppfølgingstjenesten eller boligtjenesten må du søke om det. Det kan du gjøre selv, gjerne i samarbeid med lege. Hvis du trenger hjelp til utfylling av søknad, kan også avdelingen som jobber med søknadene, Tildelingsenheten, hjelpe deg. Pårørende, hjelpeverge eller andre du kjenner kan også hjelpe deg med søknad, men da må den som hjelper deg ha fullmakt til det.

I lenkene under finner du elektronisk søknad, søknad som kan skrives ut på papir, og elektronisk klageskjema.

Elektronisk søknad – helse- og omsorgstjenester

Elektronisk klageskjema – enkeltvedtak, klage

Det er Tildelingsenheten som behandler søknaden. Det skal skje innen fire uker etter søknad er levert. Hvis det tar lenger tid skal du få beskjed om det. Tildelingsenheten vil også kontakte deg som trenger tilbudet for å gjøre et vurderingsbesøk.

Hvis du ikke får innvilget din søknad om tilbud kan du klage til Fylkesmannen. Mer om det vil stå i vedtaket som gjelder din søknad.

Kontaktinformasjon

 • Tildelingsenheten

Adresse: Helsesenterveien 26, 9306, Finnsnes. Postboks 600.

Telefon: 77 88 31 20. Tildelingsenheten har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom du ikke får svar med en gang.

Epost: tildelingsenheten@senja.kommune.no

 • Oppfølgende behandlingsteam/ lavterskeltilbud:

Adresse: Psykisk helse- og rustjeneste, Storgata 66, 9300 Finnsnes

Telefon: 47 67 93 52

 • Mottaksteam/ambulant team

Telefon: 47 48 34 94 / 46 92 00 42

 • Boligtjenesten:

Telefon Fristad boenhet: 47 67 93 52

Telefon Gibostad bofellesskap: 94 14 97 52

 • Finnsnes dagsenter:

Telefon: 90 22 42 16

 • Dropp inn:

Telefon: 90 80 86 05

 • Kafe’ pluss:

Telefon: 95 48 76 51

Akutt hjelp

Psykisk helse- og rustjenesten er ikke en akutt-tjeneste. Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp må du kontakte legekontoret på dagtid eller legevakten på telefon 116 117 på kveldstid og i helger. Eventuelt medisinsk nødnummer, 113.