Spesialisthelsetjenester

Tilstander som krever spesialisert behandling gis av spesialisthelsetjenesten. Det innebærer svangerskapsoppfølging, fødsel og barsel, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med akutte, alvorlige og kroniske sykdommer og helseplager.

På Distriktmedisinsk senter, gis det tilbud om flere spesialisthelsetjenester til innbyggere i Senja kommune, og mange nabokommuner. Tilbudet er et samarbeid mellom kommunen, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og privatpraktiserende spesialister.

Hvor?

Alle tjenester fra Distriktmedisinsk senter ligger i Helsesenterveien Finnsnes, nr 30 og 32. 

Tjenestene:

Rehabiliteringsenheten UNN Finnsnes

Områdegeriatrisk tjeneste utreder og behandler pasienter innen geriatri og rehabilitering. Tjenesten driver en avdeling, en poliklinikk og med utreise.

Innen rehabilitering gis tilbud for:

  • Hjerneslagpasienter
  • Pasienter med nevrologiske sykdommer som Parkinsons, encephalopatier, polynevriopatier og tale/stemmevansker.
  • Pasienter med sammensatte geriatriske problemstillinger som krever intensiv rehabilitering etter sykehusinnleggelse.
  • Pasienter som har gjennomgått ortopediske operasjoner, og som på grunn av andre sykdommer krever et alternativt tilbud til sykehjem eller opptreningssenter.

Avdelingen utreder og behandler også pasienter for blant annet:

  • Mistanke om mental svikt
  • Uavklart funksjonssvikt (gang- og forflytningsvansker, falltendens, kommunikasjons- og språkvansker, kognitive problemer og ADL-svikt
  • Vurdering av helsekrav til førerkort og lignende
  • Medikasjonsendringer

Kontakt

Telefon vaktrom: 77 87 14 60

Telefon poliklinikk: 77 87 14 52

Fødestua i Midt-Troms

Fødestua er et tilbud til alle gravide i Senja kommune, i tillegg til Målselv, Bardu, Salangen, Sørreisa og Dyrøy. Også førstegangsfødende får føde her.

Avdelinga gir:

Avdelingen er døgnbemannet med jordmor på vakt, og vi har lav terskel for alle henvendelser. Vi ønsker at du alltid ringer på forhånd før du kommer inn, telefon: 77 87 14 90.

Alle gravide er velkommen til å bestille time til omvisning og orientering om fødestua sitt tilbud.

Svangerskapskontroller og fødselshjelp koster ikke noe. Overnatting med måltider for far eller annen pårørende koster 350 kroner per person per døgn.

Kontakt

Telefon: 77 87 14 90
Telefon fagleder: 77 87 14 90

Nyttige lenker

Nyttig info for fødende - Fødeavdelingen UNN

Fødepoliklinikken, Tromsø - UNN

Dialyse

Dialyse er et tilbud til pasienter i Midt-Troms som trenger hemodialyse. Dialyseavdelingen på UNN Tromsø bestemmer hvem som får dialyse på Finnsnes. Ved behov for gjestedialyse kan pasienter selv eller den dialyseavdeling pasienten tilhører ta kontakt. Dialysen på Finnsnes har åpnet mandag til lørdag. Søndag er dialysen stengt. 

Kontakt

Telefon: 90 71 50 12

Hud/lysbehandling

Avdelingen gir tilbud om lysbehandling og ambulerende hudlege. Lys-tilbudet har åpnet mandag, onsdag og fredag. Hudlege er her ca. en gang per måned.

For å få time hos hudlege kreves henvisning fra fastlege, og for å starte med lysbehandling kreves henvisning fra hudlege.

Kontakt

Telefon: 77 87 13 42 eller 90 64 68 74.

Øre/nese/hals

Cirka tre ganger hver måned er ambulerende spesialist fra Ishavsklinikken tilstede på Distriktmedisinsk senter.

Kontakt

Telefon Ishavsklinikken: 77 66 21 21 

Audiograf

Det er audiograf fra Ishavsklinikken noen dager i uken.

Kontakt 

Telefon: 77 66 21 21 

Røntgen

Avdelingen er åpen på alle hverdager og består av tradisjonell røntgen og CT-røntgen. Time på røntgen krever henvisning fra lege.

Kontakt

Telefon: 46 88 61 69

Nevrolog

Det gis tilbud om ambulerende nevrolog fra UNN Tromsø. Det er ikke fast rullering på når nevrolog er tilstede på Distriktsmedisink senter. Du må ha henvisning fra fastlege for å få time.

Kontakt:

Telefon: 77 62 70 73