Demensteam

Demensteam

Kommunens demensteam gir råd, veiledning og støtte til personer med demens og deres pårørende. 

Alle som har behov for råd og veiledning knyttet til demens kan ta kontakt med kommunens demensteam. Teamet består av omsorgsarbeidere fra våre helsetjenester. 

Hva kan du få hjelp til? 

  • Demensteamet utfører demenstester i tett samarbeid med fastlege
  • Teamet gir råd og veiledning om relatert til demens til de som har behov for det 
  • Demensteamet fungerer også som støttespiller for pårørende til hjemmeboende personer med demens

Kontakt 

Vårt demensteam kan kontaktes hver torsdag i partallsuker. Telefon: 90 61 12 57

Nasjonale tjenester

På nettsiden Helsenorge.no finner du informasjon, råd og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Se lenken under: 

Helsenorge.no - Demens

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har en egen temaside om demens. Du finner den i lenken under: 

Aldring og helse - Demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen har en egen tjeneste for pårørende som vil snakke med andre pårørende i samme situasjon. Se lenken under: 

Nasjonalforeningen for Folkehelsen - for pårørende

Nasjonalforeningen for folkehelsen driver også en egen demenslinje, som er åpen for alle som har spørsmål om demens. Telefonnummer til demenslinjen er: 23 12 00 40.