Senja kommune

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten gir nødvendige helsetjenester i hjemmet, slik at du skal kunne bo hjemme selv om funksjonshemming, alder eller andre årsaker gjør at du ikke klarer gjøre oppgaver selv.

Hjemmetjenesten omfatter:

  • Hjemmesykepleie. Gis til de som på grunn av fysisk eller psykisk sykdom trenger hjelp og veiledning til personlig stell og egenomsorg. Hjemmesykepleiere kan administrere medisinering, sette sprøyter og gi lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.
  • Hjemmehjelp. Gir praktisk hjelp til personlig hygiene og stell, og til husholdningsoppgaver som rengjøring, klesvask, handling av matvarer og matlaging.
  • Matlevering. Eldre og andre som permanent eller i kortere tidsrom ikke er i stand til å kjøpe og tilberede middag, kan kjøpe ferdige middagsporsjoner som bringes hjem.
  • Formidling av hjelpemidler. Hjemmetjenesten har egen synskontakt, hørselskontakt og kontakt for tekniske hjelpemidler. De gir råd og veiledning for anskaffelse av hjelpemidler.
  • Trygghetsalarm. Dersom du har behov for å tilkalle hjelp kan du med en liten radiosender du bærer som ei klokke eller som smykke/halsbånd, få kontakt med vaktsentral. Du må søke om å få alarm. Hvis du trenger hjelp med trygghetsalarmen er det pårørende eller andre du kjenner som må stå som kontaktperson. Mer informasjon om ordningen for trygghetsalarm får du ved eventuell tildeling. 

Søknad og kontakt

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om hjemmetjenester. Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager. Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingsamtale.

Elektronisk søknadsskjema - Helse- og omsorgstjenester

Søknad på papir - helse- og omsorgstjenester (PDF, 351 kB)

Adresse: Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Postboks 600.

Telefon: 77 88 31 20. Vi har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang.

Epost: tildelingsenheten@senja.kommune.no

Vakttelefon til hjemmetjenester

Priser på tjenester

Prisene for kommunens helse- og omsorgstjenester i kommunen oppdateres årlig. For de gjeldende prisene må du se i kommunens oversikt over betalingssatser og gebyrregulativ, se dokumentet under: 

Vedtatte betalingssatser- og gebyrregulativ 2021 (PDF, 812 kB)

Ledsagere i hjemmetjenesten

Personer som bor hjemme og mottar hjemmetjenester kan ha behov for å bli fulgt til og fra undersøkelser og behandling innen helse. Det kreves ingen kvalifikasjoner for å bli ledsager i hjemmetjenesten, men personlig egnethet blir vektlagt. Utgifter for reise, overnatting og mat på reise dekkes etter faste satser. 

Reisetid regnes som tiden ledsager har aktivt tilsyn med pasienten, også ventetid.

For å bli ledsager i hjemmetjenesten må du søke om godkjenning om det på det elektroniske skjema under: 

Elektronisk søknad - Ledsager hjemmetjeneste

For mer informasjon om å være ledsager i hjemmetjenesten kan Finnsnes sykehjem kontaktes på telefon: 77 88 31 00