Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten gir nødvendige helsetjenester i hjemmet, slik at du skal kunne bo hjemme selv om funksjonshemming, alder eller andre årsaker gjør at du ikke klarer gjøre oppgaver selv.

Hjemmetjenesten omfatter:

  • Hjemmesykepleie. Gis til de som på grunn av fysisk eller psykisk sykdom trenger hjelp og veiledning til personlig stell og egenomsorg. Hjemmesykepleiere kan administrere medisinering, sette sprøyter og gi lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.
  • Hjemmehjelp. Gir praktisk hjelp til personlig hygiene og stell, og til husholdningsoppgaver som rengjøring, klesvask, handling av matvarer og matlaging.
  • Matlevering. Eldre og andre som permanent eller i kortere tidsrom ikke er i stand til å kjøpe og tilberede middag, kan kjøpe ferdige middagsporsjoner som bringes hjem.
  • Formidling av hjelpemidler. Hjemmetjenesten har egen synskontakt, hørselskontakt og kontakt for tekniske hjelpemidler. De gir råd og veiledning for anskaffelse av hjelpemidler.
  • Trygghetsalarm. Dersom du har behov for å tilkalle hjelp kan du med en liten radiosender du bærer på kroppen få kontakt med en vaktsentral. Personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går. Du må søke om å få alarm.

Søknad og kontakt

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om hjemmetjenester. Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager. Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.

Elektronisk søknadsskjema

Søknad på papir (PDF, 351 kB)

Adresse: Helsesenterveien 26, 9306 Finnsnes. Postboks 600.

Telefon: 77 88 31 20. Vi har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang.