Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Hvis du har spesielt tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet, kan du søke kommunen om omsorgsstøtte. Den skal gjøre det mulig for private å gjøre omsorgsarbeid for sine nærmeste som ellers måte vært utført av kommunen.

Kommunen vil vurdere om den mest hensiktsfulle måten å levere tjenesten er gjennom pårørende. Også den som mottar omsorg kan søke om omsorgsstønad.

Søknad og kontakt

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester. Det er også de som behandler søknader om tjenester, og klager. Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.

Elektronisk søknadsskjema - Helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema på papir - Helse- og omsorgstjenester (PDF, 351 kB)

Klageskjema (elektronisk)

Adresse: Helsesenterveien 26, 9306, Finnsnes. Postboks 600.

Telefon: 77 88 31 20.

Vi har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang.

Epost: tildelingsenheten@senja.kommune.no

Les mer om omsorgsstønad på helsenorge.no i lenken under: 

Helsenorge.no - Omsorgsstønad