Personlig assistanse, avlasting og støttekontakt

Personlig assistanse, avlasting og støttekontakt

I tillegg til hjemmetjenester organiserer kommunen praktisk bistand og støtte til personer som trenger det gjennom bruk av personlig assistanse og støttekontakter. For personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet kan kommunen organisere avlastning i perioder.

Brukerstyrt personlig assistent

Med brukerstyrt personlig assistent (BPA) organiserer du eller dine pårørende selv praktisk hjelp fra en assistent. Da avgjør du når og hva du trenger hjelp til, og du får dermed større mulighet til styre hverdagen selv.

Oppgaver og støtte en brukerstyrt personlig assistent gir:

 • Hjelp til praktiske oppgaver i hjemmet. Som oppvask, klesvask og rengjøring.
 • Tilbereding av mat og hjelp ved måltider.
 • Transport til for eksempel skole, arbeid og aktiviteter.
 • Følge med på fritidsaktiviteter.

For å få BPA må du være under 67 år og ha bruk for hjelp i over to år frem i tid og mer enn 32 timer i uka. Kommunen vurderer ditt behov sammen med deg.

Tjenesten er i utgangspunktet gratis, men det beregnes egenandel for oppgaver som hjelp til matlaging, renhold, ærender og annet husarbeid.

På helsenorge.no kan du lese mer om PBA: 

 Helsenorge.no - Brukerstyrt personlig assistent

Støttekontakt

En støttekontakt er for deg som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer kan ha problemer med å gjennomføre sosiale aktiviteter, men ønsker å gjøre noe med det. Støttekontakten gir selskap og mulighet for sosiale aktiviteter sammen.

Støttekontakten kan for eksempel:

 • Komme på besøk til deg
 • Være med deg på kino eller kafe
 • Være med på turer i skog og mark
 • Hjelpe deg i gang på nye sosiale arenaer og aktiviteter

Tilbudet er gratis, men du må beregne at du selv betale for aktiviteter og innkjøp knyttet til aktivitetene.

Alle som har støttekontakt kan også søke om ledsagerbevis, som vil gi støttekontakten eller andre du har med deg på aktiviteter gratis adgang til mange offentlige kultur- og fritidsaktiviteter og offentlige transportmidler.

Les mer om tilbudet om TT-kort og ledsagerbevis ved å trykke på denne lenken. 

Mer om støttekontaktordningen kan du lese på helenorge.no, i lenken under: 

Helsenorge.no - Støttekontakt

Privat avlastning

Hvis du er pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid for en person med fysisk eller psykisk utviklingshemming, kan du søke om avlastning. En avlaster kan komme hjem til deg og overta omsorgsoppgavene dine i en periode.

Tilbudet er gratis gis for å hindre overbelastning og for å gi deg nødvendig fritid og ferie.

Søknad og kontakt

For spørsmål om tjenestene kan du kontakte tildelingsenheten. Det er også de som behandler søknader og eventuell klage. Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.

Elektronisk søknad - Helse- og omsorgstjenester

Søknad på papir - Helse- og omsorgstjenester (PDF, 351 kB)

Klageskjema (elektronisk)

Adresse: Helsesenterveien 26, 9306, Finnsnes. Postboks 600.

Telefon: 77 88 31 20. Vi har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang.

Epost: tildelingsenheten@senja.kommune.no

Bli støttekontakt eller avlaster

Hvis du er omsorgsfull og har ledig tid, kan det å være privat avlaster være noe for deg og din familie. Kommunen har til enhver tid behov for flere støttekontakter og folk som kan gi privat avlasting.

For å bli støttekontakt og avlaster må du:

 • Være over 16 år
 • Få tak i, og vise oss politiattest
 • Helst kunne binde deg for en lengre periode. For at tilbudet skal bli stabilt for brukeren.
 • Helst være sosialt engasjert. Kunne finne på aktiviteter og glede deg over å hjelpe andre mennesker.

Registrering/søknad for å bli avlaster eller støttekontakt kan leveres i elektronisk skjema i lenkene under: 

Elektronisk skjema - Besøkshjem/familieavlaster

Elektronisk skjema - Fritidskontakt/støttekontakt 

Kontakt:

For spørsmål kan du kontakte tildelingsenheten. Adresse: Helsesenterveien 26, 9306, Finnsnes. Postboks 600.

Telefon: 77 88 31 20. Vi har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang.

Epost: tildelingsenheten@senja.kommune.no