Tjenester for utviklingshemmede

Flere av kommunens tjenester har tilbud for personer med utviklingshemming. Det kan være avlastning, tilpassede boliger med hjemmesykepleie og hjemmetjenester, i tillegg til dag- og arbeidstilbud.

Avlastning

I Liaveien avlastning på Finnsnes tilbys avlastning for barn med spesielle behov som bor hjemme.

Vi tilbyr også avlastning for ungdom og voksne med utviklingshemming.

Kontaktinformasjon

  • Liaveien avlastning: 41 45 38 62.
  • Spørsmål om tjenesten og søknad svares på av Tildelingsenheten på telefon: 77 88 31 20.

Søknadsskjema

Bolig

Kommunen har flere boliger tilpasset personer med utviklingshemming.

Personell hjelper med praktiske oppgaver i hverdagen, og skaper sosiale arenaer både i, og utenfor boligen.

Tilbudet tilpasses den enkelte, og det gis hjemmesykepleie og hjemmetjeneste.

I tillegg til kommunens boliger leverer også private leverandører tjenester på oppdrag fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om tjenestene og søknad svares på av Tildelingsenheten på telefonnummer: 77 88 31 20. Tildelingsenheten har telefontid kl. 12.00-14.00 mandag-fredag.

Dagtilbud og arbeidstilbud

Senja kommune vil at alle utviklingshemmede skal ha et dagtilbud eller arbeidstilbud. På Bakkely arbeidssenter kan de som ikke har dette gjennom jobb eller skole delta i aktiviteter.

Ta direkte kontakt med Bakkely arbeidssenter hvis du vil benytte deg av tilbudet.

Telefonnummer Bakkely arbeidssenter: 96 62 55 01

Mitra

Mitra er en vekstbedrift som eies av Senja kommune og Sørreisa kommune. 

Gjennom NAV og vedtak i kommunen, kan personer med utviklingshemming få tilbud om arbeidstrening eller varig tilrettelagt arbeid.

Ta kontakt gjerne med Mitra eller NAV for spørsmål. Se lenkene under: 

Informasjon og kontaktinfo Mitra

Informasjon og kontakt NAV