Tjenester for utviklingshemmede

Tjenester for utviklingshemmede

Flere av kommunens tjenester har tilbud for personer med utviklingshemming. Det kan være avlastning, tilpassede boliger med hjemmesykepleie og hjemmetjenester, i tillegg til dag- og arbeidstilbud.

Avlastning

I Liaveien avlastning på Finnsnes tilbys avlastning for barn med spesielle behov som bor hjemme. Det gis også avlastning for ungdom og voksne med utviklingshemming.

Kontakt:

Spørsmål om tjenesten og søknad svares på av Tildelingsenheten på telefon: 77 88 31 20. Vi har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang.

Elektronisk søknad - Helse- og omsorgstjenester 

Søknad på papir - Helse- og omsorgstjenester (PDF, 351 kB)

 

Bolig

Kommunen har flere boliger tilpasset personer med utviklingshemming. Personell hjelper med praktiske oppgaver i hverdagen, og skaper sosiale arenaer både i, og utenfor boligen. Tilbudet tilpasses den enkelte. Det gis hjemmesykepleie og hjemmetjeneste. I tillegg til kommunens boliger leverer også private leverandører tjenester på oppdrag fra kommunen.

Kontakt:

Spørsmål om tjenestene og søknad svares på av Tildelingsenheten på telefonnummer: 77 88 31 20. Vi har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang.

Epost: tildelingsenheten@senja.kommune.no

Du kan lese mer om kommunal bolig og søke om bolig ved å trykke på denne lenken

Dagtilbud og arbeidstilbud

Senja kommune vil at alle utviklingshemmede skal ha et dagtilbud eller arbeidstilbud. På Bakkely arbeidssenter kan de som ikke har dette gjennom jobb eller skole delta i aktiviteter.

Ta direkte kontakt med Bakkely arbeidssenter hvis du vil benytte deg av tilbudet.

Telefonnummer Bakkely arbeidssenter: 96 62 55 01

MITRA

Mitra er en vekstbedrift som eies av Senja kommune og Sørreisa kommune. Gjennom NAV og vedtak i kommunen kan personer med utviklingshemming få tilbud om arbeidstrening eller varig tilrettelagt arbeid. Ta kontakt med Mitra eller NAV for spørsmål. Se lenkene under: 

Mitra.no 

NAV.no