Tjenester for utviklingshemmede

Flere av kommunens tjenester har tilbud for personer med utviklingshemming. Det kan være avlastning, tilpassede boliger med hjemmesykepleie og hjemmetjenester, i tillegg til dag- og arbeidstilbud.

Avlastning

I Liaveien avlastning på Finnsnes tilbys avlastning for barn med spesielle behov som bor hjemme.

Vi tilbyr også avlastning for ungdom og voksne med utviklingshemming.

Kontaktinformasjon

  • Liaveien avlastning: 41 45 38 62.
  • Spørsmål om tjenesten og søknad svares på av Tildelingsenheten på telefon: 77 88 31 20.

Søknadsskjema

Bolig

Kommunen har flere boliger tilpasset personer med utviklingshemming.

Personell hjelper med praktiske oppgaver i hverdagen, og skaper sosiale arenaer både i, og utenfor boligen.

Tilbudet tilpasses den enkelte, og det gis hjemmesykepleie og hjemmetjeneste.

I tillegg til kommunens boliger leverer også private leverandører tjenester på oppdrag fra kommunen.

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester.  Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager. Her finner du all kontaktinfo og åpningstider til Tildelingsenheten.

Du kan lese mer om kommunal bolig og søke om bolig ved å trykke på denne lenken

Dagtilbud og arbeidstilbud

Senja kommune vil at alle utviklingshemmede skal ha et dagtilbud eller arbeidstilbud. På Bakkely arbeidssenter kan de som ikke har dette gjennom jobb eller skole delta i aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Ta direkte kontakt med Bakkely arbeidssenter hvis du vil benytte deg av tilbudet. Telefonnummer til Bakkely arbeidssenter: 96 62 55 01.

Mitra

Mitra er en vekstbedrift som eies av Senja kommune og Sørreisa kommune. 

Gjennom NAV og vedtak i kommunen, kan personer med utviklingshemming få tilbud om arbeidstrening eller varig tilrettelagt arbeid.

Ta kontakt gjerne med Mitra eller NAV for spørsmål. Se lenkene under: