Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringskort for forflytningshemmede

Hvis du ikke kan gå, eller har store problemer med å bevege deg, kan du få rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten å betale avgift.

Hva er parkeringskort for forflytningshemmede?

  • En parkeringstillatelse til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i nærheten av bosted, arbeid eller annen aktivitet man deltar på.
  • Tillatelsen gir rett til å parkere gratis på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede som er offentlig skiltet. I tillegg gir tillatelsen rett til gratis parkering på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser, samt på andre avgiftsbelagte vilkårsparkeringsplasser hvor det ikke er skiltet med betalingsplikt for forflytningshemmede. 
  • Så lenge det ikke er fastsatt lengste tillatte parkeringstid på reserverte plasser for forflytningshemmede, kan man parkere ut over den fastsatte tillatte parkeringstiden. 
  • Parkeringskortet er personlig, og skal ligge godt synlig i frontruten.
  • Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere i hele landet, også på steder det er innført boligsoneparkering.
  • Parkeringskortet gjelder hele Europa etter de enkelte landenes regler.

Hvem kan søke om parkeringskortet?

For å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du dokumentere at du enten som bilfører eller passasjer har særlig behov for finne parkeringsplass i tilknytning til der du bor, arbeider eller annen aktivitet. Du må også ha legeerklæring på at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over en begrenset strekning.

Det er også mulig å gi parkeringstillatelse til personer med andre særskilte behov. Det kan for eksempel være hvis du må åpne bildører helt opp for å komme deg ut og inn i bilen, og dermed trenger større plass når du parkerer.

Hvordan søke?

For å søke må du fylle ut skjema i dokumentet i lenken under og sende det til kommunen:

Søknad om parkering forflytningshemmede (PDF, 82 kB)

Du må også sende ved legeerklæring med underskrift fra lege, se dokumentet under: 

Legeerklæring for søknad om parkering forflytningshemmede (PDF, 93 kB)

Søknaden med legeerklæring sendes til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Alle søknader om parkeringskort for forflytningshemmede behandles av et utvalg som møtes 5-6 ganger pr. år. Det må derfor beregnes noe ventetid før du får svar på søknaden. Tillatelser gis vanligvis fra 2-5 års varighet.

Husk å sjekke skiltet på parkeringsplassen

Vi gjør oppmerksom på at det er forskjeller mellom kommunale og private parkeringsplasser, og det kan derfor være betalingsplikt for forflytningshemmede på andre enn de kommunale parkeringsplassene.

Det er den som parkerer som plikter å se på parkeringsskilt for å finne ut om det er betaling eller ikke.