KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringskort for forflytningshemmede

Hvis du ikke kan gå, eller har store problemer med å bevege deg, kan du få rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten å betale avgift.

Hva er parkeringskort for forflytningshemmede?

  • En parkeringstillatelse til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i nærheten av bosted, arbeid eller annen aktivitet man deltar på.
  • Tillatelsen gir rett til å parkere gratis på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede som er offentlig skiltet.
  • Så lenge det ikke er fastsatt lengste tillatte parkeringstid på reserverte plasser for forflytningshemmede, kan man parkere ut over den fastsatte tillatte parkeringstiden. 
  • Parkeringskortet er personlig, og skal ligge godt synlig i frontruten.
  • Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere i hele landet, også på steder det er innført boligsoneparkering.
  • Parkeringskortet gjelder hele Europa etter de enkelte landenes regler.

Hvem kan søke om parkeringskortet?

For å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du dokumentere at du enten som bilfører eller passasjer har særlig behov for finne parkeringsplass i tilknytning til der du bor, arbeider eller annen aktivitet. Du må også ha legeerklæring på at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over en begrenset strekning.

Det er også mulig å gi parkeringstillatelse til personer med andre særskilte behov. Det kan for eksempel være hvis du må åpne bildører helt opp for å komme deg ut og inn i bilen, og dermed trenger større plass når du parkerer.

Hvordan søke?

For å søke må fylle ut følgende skjema og sende det til kommunen: Søknad om parkering forflytningshemmede. (PDF, 82 kB)

Du må også sende ved legeerklæring med underskrift fra lege: Legeerklæring for søknad om parkering forflytningshemmede. (PDF, 119 kB)

Søknaden med legeerklæring sendes til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes, eller på e-post til: post@senja.kommune.no

Alle søknader om parkeringskort for forflytningshemmede behandles av et utvalg som møtes 5-6 ganger pr. år. Det må derfor beregnes noe ventetid før du får svar på søknaden. Tillatelser gis vanligvis fra 2-5 års varighet.