KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringskort for forflytningshemmede

Hvis du ikke kan gå, eller har store problemer med å bevege deg, kan du få rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten å betale avgift.

Hva er parkeringskort for forflytningshemmede?

  • En parkeringstillatelse til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i nærheten av bosted, arbeid eller annen aktivitet man deltar på.
  • Tillatelsen gir rett til å parkere gratis på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede som er offentlig skiltet.
  • Så lenge det ikke er fastsatt lengste tillatte parkeringstid på reserverte plasser for forflytningshemmede, kan man parkere ut over den fastsatte tillatte parkeringstiden. 
  • Parkeringskortet er personlig, og skal ligge godt synlig i frontruten.
  • Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere i hele landet, også på steder det er innført boligsoneparkering.
  • Parkeringskortet gjelder hele Europa etter de enkelte landenes regler.

Hvem kan søke om parkeringskortet?

For å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du dokumentere at du enten som bilfører eller passasjer har særlig behov for finne parkeringsplass i tilknytning til der du bor, arbeider eller annen aktivitet. Du må også ha legeerklæring på at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over en begrenset strekning.

Det er også mulig å gi parkeringstillatelse til personer med andre særskilte behov. Det kan for eksempel være hvis du må åpne bildører helt opp for å komme deg ut og inn i bilen, og dermed trenger større plass når du parkerer.

Hvordan søke?

For å søke må fylle ut følgende skjema og sende det til kommunen: Søknad om parkering forflytningshemmede. (PDF, 82 kB)

Du må også sende ved legeerklæring med underskrift fra lege: Legeerklæring for søknad om parkering forflytningshemmede. (PDF, 119 kB)

Søknaden med legeerklæring sendes til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes, eller på e-post til: post@senja.kommune.no

Alle søknader om parkeringskort for forflytningshemmede behandles av et utvalg som møtes 5-6 ganger pr. år. Det må derfor beregnes noe ventetid før du får svar på søknaden. Tillatelser gis vanligvis fra 2-5 års varighet.