TT-kort og ledsagerbevis

TT-kort og ledsagerbevis

Hvis du på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke kan bruke vanlig kollektivtransport, kan du søke om tilrettelagt transport (TT-kort). Det vil si fritidsreiser med drosje. For at funksjonshemmede skal kunne være med på aktiviteter hvor de er avhengig av hjelp, kan det også gis ledsagerbevis.

Med TT-kort får innbyggere med varig funksjonshemming, som ikke kan bruke vanlig kollektivtransport, tilbud om tilrettelagt transport.

Hvordan fungerer TT-kort-ordningen?

 • Avhengig av hvilken brukergruppe og sone du tilhører får du tildelt en sum på kortet ditt.
 • Så lenge du er godkjent som bruker av TT-kort vil du hvert år eller halvår få tildelt et nytt beløp på kortet. Det gis ikke ekstra penger utover de faste beløpene.
 • Kortet skal ikke brukes til skole- eller arbeidsreiser. Det skal heller ikke brukes til reiser som dekkes av NAV, eller pasienttransportordningen. 
 • TT-kortet er personlig og må ikke brukes av andre.
 • Du betaler en egenandel på 10 % av det reisen koster, minimum 20 kroner.

Søknad og kontakt

Det er fylkeskommunen som har ansvar for transportordningen for funksjonshemmede, men det er likevel kommunen du skal søke til.

Mer informasjon om ordningen finner du på Troms og Finnmark fylkeskommunes nettside, se lenken under:

 TFFK.no - Tilrettelagt transport 

For å søke bruker du fylkeskommunens skjema i denne lenken: 

 TFFK.no - Skjema for søknad TT-kort

Med søknaden om TT-kort må du også sende legeerklæring fra legen din. 

Du kan klage dersom du får avslag på søknaden.

Søknad og eventuell klage sendes til: 

Senja kommune

Pb. 602 

9306 Finnsnes

For spørsmål om TT-kort ordningen kan du henvende deg til Tildelingsenheten på telefon: 77 88 31 20. Vi har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang.

Epost: tildelingsenheten@senja.kommune.no

Ledsagerbevis

For at funksjonshemmede skal kunne være med på aktiviteter hvor de er avhengig av hjelp, kan det gis ledsagerbevis. Det gir ledsageren gratis adgang til offentlig transport, og til kultur- og fritidsarrangementer. Den funksjonshemmede må betale vanlig billett, eller som regel rabattert honnør-billett.

Beviset kan brukes i hele landet på steder der ordningen er tatt i bruk. Det kan være:

 • Kino, teater, arrangementer av lag- og foreninger, museum, fritidsparker.
 • Buss, ferger, lokal- og hurtigbåter.

Søker må være fylt 8 år, og ha en psykisk eller fysisk funksjonshemming som gir behov for ledsager. Det kan være:

 • Bevegelseshemning
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Psykisk utviklingshemming
 • Skjult funksjonshemming. som f.eks. alvorlige psykiske lidelser, hjerte/lungesykdommer og allergier.

Søknad og kontakt

Søknad kan leveres elektronisk, men du må også levere kopi av legeerklæring eller bekreftelse fra annet helsepersonell på funksjonshemming. Det skal også leveres passfoto.

Elektronisk søknad - Ledsagerbevis

Legeerklæring og passfoto sendes til kommunen på adresse: 

Senja kommune

Pb. 602 

9306 Finnsnes

For spørsmål om ledsagerbevis kan du henvende deg til kommunens servicetorg på telefon: 77 87 10 00 eller e-post: post@senja.kommune.no