Frisklivssentral

Frisklivssentral

Frisklivssentralen hjelper deg som ønsker å endre levevaner og helseutfordringer. Det gjør vi gjennom individuelle samtaler, kostholdsveiledning og gjennom fysisk aktivitet i grupper.

Vi tilbyr blant annet

  • Oppstarts- og motivasjonssamtaler underveis
  • Helårig gruppetrening, ute og inne
  • Felles frisklivsturer
  • Kurs  

Hvem kan få tilbudet

Folk i alle aldre kan få tilbud hos Frisklivssentralen. Hos fastlege, helsesøster, NAV eller annet helsepersonell kan du få frisklivsresept. Du kan også henvise deg selv ved å ta kontakt med oss. Alle ansatte i kommunen kan også få oppfølging. 

Resepten koster 600 kroner og varer i et halvt år. Hvor lenge man bruker tilbudet kan likevel være både kortere og lengre etter behov. Er du under 18 år er tilbudet gratis. Noen kurs kan koste litt ekstra, men dette vil det bli informert om. 

Timeplan og kurs  

Friskliv timeplan august-september 2022 (PDF, 93 kB)

For å holde deg oppdatert på Frisklivssentralens aktiviteter, kan du også følge oss på 

Facebook

Kontakt 

Telefon: 97 48 38 19 / 46 29 97 54 

E-post: frisklivssentralen@senja.kommune.no 

Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 0900-1430 

Oppmøtested: Finnsnes omsorgssenter. 

Besøksadresse: Frisklivssentralen, Helsesenterveien 26, Finnsnes