Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Senja kommune leier ut gymsaler, skolebasseng og klasserom til idrettslag, foreninger og andre grupper på ettermiddag og kveldstid. Det kan søkes om faste treningstider, eller om leie til enkeltarrangementer.

Idrettshaller

Flere steder i kommunen er det mulig å få fast treningstid i idrettshaller. Uavhengig om hallene er kommunale eller ikke, så er det idrettslag og styrer som driver utleie av hallene. Ta direkte kontakt med disse for å søke om treningstid eller leie til enkeltarrangementer.

  • Midt-Tromshallen: Fotballhall i Finnfjordbotn med 2 krøllgressbaner og en tredje del av banen med sportsgulv.  
  • Silsandhallen: Idrettshall på Silsand. Hallen har sportsgulv for innendørs-idrett, som håndball, innebandy og fotball.
  • Senja Storhall: Fotballhall i Islandsbotn med kunstgressbane. Kan deles i 3 deler.
  • Finnsneshallen: Idrettshall i sentrum av Finnsnes. Sportsgulv for innendørs-idrett, som turn og fotball.
  • Senjahallen: Fotballhall på Senjahopen med krøllgress. Hallen er kommunal og driftes av Flerbrukshuset AS.

Gymsaler og klasserom

Mange av kommunes barne- og ungdomsskoler har gymsaler som leies ut til trening på ettermiddager, og til enkeltarrangementer. Det er også mulig å leie klasserom i forbindelse med enkeltarrangementer. For informasjon og avtale om faste treningstider og leie, ta kontakt med den enkelte skole.

Oversikt over skolene i Senja kommune

Søknad

Søknader om leie skal leveres skriftlig til kommunale skoler, og det er virksomhetsleder eller rektor som tar avgjørelser om utleie. Også oppsigelser leveres skriftlig til skolen, med 1 måneds oppsigelse.