Senja Ungjobb 2022

Senja Ungjobb 2022

Fra 20. juni til og med 14. august 2022 tilbyr Senja Ungjobb sommerjobb for ungdom mellom 15 og 18 år i kommunen.

Det blir delt opp i to puljer som hver får 4 uker:

Pulje 1: 20. juni – 17. juli
Pulje 2: 18. juli – 14. august  

Senja Ungjobb deler ut oppdragene til ungdom som har søkt om sommerjobb hos oss. 

Hvem kan få jobb gjennom Senja Ungjobb?   

Senja Ungjobb er en jobbsentral for ungdom i kommunen mellom 15 og 18 år sommeren 2022. Vi kan ikke garantere oppdrag til alle som har meldt seg, men gjør så godt vi kan med å finne passende oppgaver til de som vil ha jobb.  

Arbeidsoppdragene kan for eksempel være plenklipping, maling, enkle vedlikeholdsoppgaver, renhold av turisttoaletter og søppelrydding. 

Du får lønn for arbeidet, og det betales per time etter følgende minimumsbetaling:   

  • Under 16 år: 128 kroner i timen    
  • 16-18 år: 144 kroner i timen  
  • Over 18 år: 160 kroner i timen  

Fristen for å søke på jobb i Senja Ungjobb sommeren 2022 var 1. juni.