Frivilligsentral

Senja Frivilligsentral er en møteplass for alle i lokalmiljøet som kan tenke seg å bruke tid sammen på ulike aktiviteter som de gjerne ikke finner gjennom andre lag og foreninger.

Frivilligsentralen formidler også kontakt mellom mennesker, både de som trenger hjelp og de som har lyst til å hjelpe andre.

Det er mange aktører som samarbeider om driften av Frivilligsentralen, og som har aktiviteter her.  Men sentralen er også avhengig av frivillige som ønsker å bruke av sin tid til å hjelpe andre.

Blant tilbudene på Frivillighetssentralen er:

  • Torsdagskafe på tvers av kultur, alder og religion
  • Hjelp til rusavhengige gjennom inkludering
  • Besøksvenn for eldre
  • Aktiviteter for flyktningbarn- og familier

For mer informasjon, se Frivilligsentralens nettside, eller Facebook-side.