Snøskuterløype (snøscooterløype)

På Lenvikhalvøya lages det vinterstid en løypetrase for kjøring med snøskuter. Løypa er til sammen rundt 35 kilometer og har flere tilknytningspunkter.

Løypetraseen ligger på Lenvikhalvøya mellom Aspelund og Tennskjær. Det er tilknytningsløyper til Grønjord, Kårvik, Bjorelvnes, Langnes og Rokstad. Det er Midt-Troms Motorferdselforening som drifter løypene på vegne av Senja kommune.

Løypekort

Alle som skal benytte traseen må kjøpe egne personlige løyvekort. Det er Midt-Troms Motorferdselforening som administrerer kjøp av løypekort, se lenken under:

Løypekort snøscooter - Midt-Troms Motorferdselforening

Det er mulig med egne ordninger for bedrifter som har behov for å kjøpe inn flere løypekort. Det kan for eksempel være bedrifter som tilbyr opplæring i førerkortklasse S, som driver reparasjon av snøscootere, eller som driver med opplevelsestilbud.

Status løypa

Løypene kan tidligst åpnes 1. desember, og stenges senest 5. mai. Det vil variere etter forholdene fra år til år. 

På Facebook- siden til Midt-Troms Motorferdselforening oppdateres informasjon om status på løypene, se lenken under: 

 Facebook - Midt-Troms Motorferdselforening

Løypekart

Herunder finner du kart av den vedtatte løypetraseen. Den kan avvike noe fra år til år hvis forholdene krever det.

Løypetrasè i Kommunekart - se direkte i kartløsning...

Løypetrasè i PDF fil (PDF, 4 MB) - se løypetrase i PDF fil...

Regelverk for bruk

Alle som bruker snøskuterløypa plikter å sette seg inn i gjeldende reglement. Det gjelder både den vedtatte forskriften for skuterløypa på Lenvikhalvøya og nasjonalt regelverk.

Lovdata.no - Lokal forskrift for snøscooterløyper Senja 

Vi oppfordrer til trygg og sikker kjøring. Sjekk alltid værmelding og skredvarsler før du legger ut på tur.

Varsom.no