Kulturskole

Kulturskolen gir opplæring innen musikk, teater, kunst og dans. Tilbudet gis først og fremst til barn og unge, men også voksne kan få plass.

Om tilbudet

På kulturskolen kan du for eksempel lære seg å spille instrumenter, synge og spille i band. Eller du kan spille teater, danse, male og fotografere. Tilbudet kan variere litt fra år til år, og etter hvor i kommunen du bor.

Fra høsten 2020 samordnes fire tidligere kulturskoler til Senja kulturskole, og får ett fellesopptak. Elever vil ha lik mulighet til å søke på plasser i hele kommunen, og tilbud videreføres på alle tidligere undervisningssteder. På grunn av gruppeundervisning, som f.eks. i drama, visuell kunst og blås/korps, vil noen elever kunne få lengre reisevei til og fra undervisningssted.  

Undervisning fra kulturskolen gis først og fremst etter vanlig skoletid, men kan også legges til andre tider på dagen og for eksempel helgekurs.

Hvem kan søke

Alle kan søke om tilbud i kulturskolen, men barn i grunnskolealder har førsteprioritet på plasser.  Du kan søke på disse tilbudene uavhengig av hvor du bor.

Slik søker du

Opptaket til kulturskolen er samordnet for hele Senja kommune. Du må søke om plass hvert skoleår, selv om du har hatt plass tidligere. Søknaden gjøres digitalt. Klikk på lenken for søknaden som er riktig for deg. 

Søknad for nye elever

Søknad for eksisterende elever

For undervisningsåret 2022/2023 åpnes det for søknader fra 1. mai, og søknadsfrist er 1. august. Etter denne datoen kan vi ikke garantere plass hvis du hadde elevplass fra før.

Viktig: elever som står på venteliste må også registrere denne i søknadsperioden 1.5.–1.8.

Oppsigelse av plass

Plassen i kulturskolen gjelder for skoleåret, altså august til juni. Plassen blir fakturert to ganger i året.

Sier du opp plassen din etter 1. oktober i høstsemesteret eller 15. februar i vårsemesteret blir du fakturert for hele det inneværende semesteret.

Melding om oppsigelse sendes på e-post til adressen: kulturskolen@senja.kommune.no

Priser

Hva tilbudet om plass i kulturskolen koster avhenger for eksempel av om undervisningen er individuell eller i gruppe, om du får flere tilbud, og om søsken også får undervisning. Oversikt over prisene finner du under "kultur" i kommunens betalings- og gebyrregulativ (PDF, 2 MB)