KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Snøskuterløype

Snøskuterløype

På Lenvikhalvøya lages det vinterstid en løypetrase for kjøring med snøskuter. Løypa er til sammen rundt 35 kilometer og har flere tilknytningspunkter.

Løypetraseen ligger på nordre del av Lenvikhalvøya mellom Tennskjær og Sollidalen. Det er tilknytningsløyper til Grønjord, Kårvik og Rokstad. Det er Midt-Troms Motorferdselforening som drifter løypene på vegne av Lenvik kommune.

Løypekort

Alle som skal benytte traseen må kjøpe egne personlige løyvekort. Det kan du gjøre på lenken under:

Løypekort snøscooter

Prisen for løypekort er 529 kroner. 

Det er mulig med egne ordninger for bedrifter som har behov for å kjøpe inn flere løypekort. Det kan for eksempel være bedrifter som tilbyr opplæring i førerkortklasse S, som driver reparasjon av snøscootere, eller som driver med opplevelsestilbud.

Spørsmål om dette sendes til kommunen på e-post: Marius.Janvin@senja.kommune.no

Status løypa

Løypene kan tidligst åpnes 1. desember, og stenges senest 5. mai. Det vil variere etter forholdene fra år til år. Sesongen 2019-2020 åpnet løypa lørdag 18.01.2020, og stenger stenger lørdag 02.05 klokka 23.59. 

På Facebook-siden til Midt-Troms Motorferdselforening oppdateres informasjon om status på løypene.  

Løypekart

I lenken under finner du kart av den vedtatte løypetraseen. Den kan avvike noe fra år til år hvis forholdene krever det.

Vedtatt trase (PDF, 5 MB)

Regelverk for bruk

Alle som bruker snøskuterløypa plikter å sette seg inn i gjeldende reglement. Det gjelder både den vedtatte forskriften for skuterløypa på Lenvikhalvøya og nasjonalt regelverk.

Lokal forskrift for snøscooterløyper. 

Vi oppfordrer til trygg og sikker kjøring. Sjekk alltid værmelding og skredvarsler før du legger ut på tur.

Varsom.no