KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Kulturskole

Kulturskole

Kulturskolen gir opplæring innen musikk, teater, kunst og dans. Tilbudet gis først og fremst til barn og unge, men også voksne kan få plass.

Om tilbudet

På kulturskolen kan du for eksempel lære seg å spille instrumenter, synge og spille i band. Eller du kan spille teater, danse, male og fotografere. Tilbudet kan variere litt fra år til år, og etter hvor i kommunen du bor.

Fra høsten 2020 samordnes fire tidligere kulturskoler til Senja kulturskole, og får ett fellesopptak. Elever vil ha lik mulighet til å søke på plasser i hele kommunen, og tilbud videreføres på alle tidligere undervisningssteder. På grunn av gruppeundervisning, som f.eks. i drama, visuell kunst og blås/korps, vil noen elever kunne få lengre reisevei til og fra undervisningssted.  

Undervisning fra kulturskolen gis først og fremst etter vanlig skoletid, men kan også legges til andre tider på dagen og for eksempel helgekurs.

Hvem kan søke

Alle kan søke om tilbud i kulturskolen, men barn i grunnskolealder har førsteprioritet på plasser.  Du kan søke på disse tilbudene uavhengig av hvor du bor.

Slik søker du

Fra høsten 2020 er opptaket til kulturskolen samordnet for hele Senja kommune. Du må søke om plass hvert skoleår, selv om du har hatt plass tidligere. Søknaden gjøres digitalt. Klikk på lenken for søknaden som er riktig for deg. 

Søknad for nye elever

Søknad for eksisterende elever

Søknadsfrist for undervisningsåret 2020/2021 er 1. august. 

Oppsigelse av plass

Plassen i kulturskolen gjelder for skoleåret, altså august til juni. Hvis en elev vil slutte til jul må det sendes skriftlig melding til kulturskolen.

Priser

Hva tilbudet om plass i kulturskolen koster avhenger for eksempel av om undervisningen er individuell eller i gruppe, om du får flere tilbud, og om søsken også får undervisning. Oversikt over prisene finner du under "kultur" i kommunens betalings- og gebyrregulativ (PDF, 900 kB)