Tilskudd, stipender og priser

Tilskudd, stipender og priser

Kommunen deler hvert år ut penger innen idrett, kultur og til frivillig arbeid. Lag- og foreninger kan søke om støtteordninger. I tillegg deler kommunen ut stipender og priser til både privatpersoner, lag og foreninger innen idrett og kultur.

Støtteordninger

Kulturmidler:

Frivillige lag og foreninger i kommunen kan søke om penger til ulike formål. Det kan for eksempel være til idrettsaktivitet, drift av anlegg, støtte til strømutgifter for lysløyper, drift av grendelag og samfunnshus eller til aktiviteter for barn og unge.

Årlig sum og hvordan pengene fordeles endres fra år til år ut fra hvor mange søknader som kommer inn og budsjett. Under finner du søknadsskjema for de ulike kategoriene, og retningslinjer for søknad.

Merk at det ikke øker sjansen for tildeling å søke i alle kategorier. Det oppfordres derfor til å kun søke i kategorier som er aktuell for laget/foreningen. Søknader kan leveres fra 1.mars. Søknadsfrist er 1. april.

Her kan du lese kommunens retningslinjer for tildeling av kulturmidler. (PDF, 55 kB)

Kultur- og idrettsstipend for unge utøvere:

Dette stipendet skal gi unge talentfulle utøverne som konkurrerer på et høyt nivå muligheten til å videreutvikle seg innen sitt område. 

Både enkeltpersoner og grupper kan søke om kulturstipend. Grupper kan ikke søke om idrettsstipend. Ordningen er for unge mellom 14 og 26 år som er bosatt i Senja kommune. Også pendlere kan søke. Pengene kan brukes til utstyr, studie/arbeid.

 Søknadsfrist er 1.april.

Søknadsskjema for kultur- og idrettsstipend

I lenkene under kan du lese retningslinjene for kulturstipend og idrettsstipend. Retningslinjer kulturstipend for unge utøvere (PDF, 101 kB)

Retningslinjer idrettsstipend for unge utøvere (PDF, 100 kB)

BUK-fondet:

Barn- og unges kommunestyre deler ut 100.000 kroner i året til aktivitetstilbud for unge. Lag, foreninger og folk med gode ider til aktiviteter for barn og unge kan søke om penger fra fondet.

Les mer om BUK-fondet og barn- og unges kommunestyre her. 

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

Gjennom kommunen kan lag og foreninger innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet søke om penger, såkalte spillemidler, til bygging og rehabilitering av anlegg og nærmiljøanlegg.

Anlegget det søkes om penger til må være registrert i Anleggsregisteret og være en del av kommunens plan. Søknaden leveres gjennom Anleggsregisteret før den først behandles av kommunen, og deretter sendes videre til fylkeskommunen og Kulturdepartementet. Spillemidler kan ikke brukes til drift og løpende vedlikehold av anlegg.

For mer informasjon og søknad, se anleggsregisterets nettsider under:  Anleggsregisteret.no

Søknadsfrist til kommunen: 1.oktober. 

Kontakt: haavar.sandnes@senja.kommune.no

Tilskudd til lokale kulturarenaer/kulturbygg: 

Gjennom spillemiddel-ordningen deles det også ut penger til bygging og rehabilitering av lokale kulturarenaer. Det kan for eksempel være samfunnshus, grendehus, flerbrukslokaler, museer og konsertsaler.

Pengene kan ikke brukes til vedlikehold og drift av byggene. Det er fylkeskommunen som deler ut penger, men søknaden leveres via Anleggsregisteret før den går til kommunen, så fylkeskommunen. 

For mer informasjon og søknad, se anleggsregisterets nettsider under:  Anleggsregisteret.no

Søknadsfrist til kommunen: 1.oktober.

Kontakt: haavar.sandnes@senja.kommune.no

Prisutdelinger

Barn og unges kulturpris:

Gis til barn og ungdom som har utmerket seg innen kultur i kommunen. Det kan for eksempel være musikk, dans, litteratur, film/foto, drama/scenekunst og visuell kunst.

Øvre aldersgrense for kandidater til prisen er 30 år. Alle som vil kan nominere kandidater. Fristen for dette er 1.desember hvert år.

Nominasjoner sendes på e-post til: Kenneth.moller@senja.kommune.no eller til Senja kommune, Kultur og idrett, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Kulturprisen:

Deles årlig ut til personer eller foreninger som fortjener å hedres for sin innsats innen kultur i Senja kommune.

Forslag til kandidater må sendes før 8.november. Det sendes til Senja kommune, Kultur og idrett, postboks 602, 9306 Finnsnes.