Jobber systematisk med grønn omstilling

Miljøfyrtårn er et verktøy for å jobbe konkret med bærekraft og grønn omstilling over tid.  I en seremoni i kommunestyret i dag, mottok fire bedrifter i Senja sin sertifisering som miljøfyrtårnbedrift.  

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter, som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Folkebladet, Norvald Jørgensen AS, Fargerike Finnsnes og Tian Helse, tok imot gode ord, blomster og miljøfyrtårnskiltet - et synlig bevis på at de er et miljøfyrtårn og har gjennomført sertifisering i bærekraft og grønn omstilling.

- Som Miljøfyrtårnsertifisert, har bedriften både vist at de oppfyller spesifikke miljøkriterier og har forpliktet seg til å jobbe kontinuerlig med å forbedre miljøprestasjonene sine, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Fv. Steinulf Henriksen, sjefredaktør/adm. direktør og Heidi Moen Jakobsen, opplagsleder og ansvarlig for miljøfyrtårnprosjektet, Folkebladet, Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune, Sindre Lysberg, daglig leder, Fargerike, Morten Jørgensen, daglig leder, Norvald Jørgensen, Roy Djupnes, enhetsleder Tian Helse, avd. Rødbergodden senter.

Jeg vil gratulere de fire bedriftene for den jobben de har gjort for å bli sertifisert, sier ordføreren.

- Sertifiseringen av bedriften er første trinn i et kontinuerlig arbeid, for å jobbe systematisk og langsiktig med tiltak som vil forbedre miljøprestasjoner - det vil si redusere klimagassutslippene og bidra til en grønn framtid - et viktig arbeid, slår han fast.

- Dette har vært et veldig høyt prioritert arbeid, sier Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet.

Arbeidet har tatt rundt ett års tid, og en av grunnene til at arbeidet har vært krevende er at Folkebladet eier sitt eget bygg.

Fv. Tom-Rune Eliseussen, ordfører, Senja kommune, opplagsleder og ansvarlig for miljøfyrtårnprosjektet og Steinulf Henriksen, sjefredaktør/adm. direktør, Folkebladet.

Lokalavisa for Midt-Troms

Folkebladet kommer ut på Finnsnes seks dager i uken, og ble grunnlagt i 1965 som Troms Folkeblad, med Halvdan Kvernmo som første redaktør.

Avisa endret til sitt nåværende navn, Folkebladet, i november 1990 og har totalt rundt 30 ansatte, med hovedkontor ved Ringveien på Finnsnes og lokalkontor i Sjøvegan og Bardufoss.  I dag er Folkebladet en del av mediekonsernet Polaris Media.

Fv. Tom-Runes Eliseussen, ordfører, Senja kommune og Morten Jørgensen, daglig leder, Norvald Jørgensen AS.

Ansvarlig for store utbygginger

Entreprenørbedriften Norvald Jørgensen ble etablert i 1959 og dannet som aksjeselskap i 1993, og har siden oppstart utført alt innen grunnarbeid.  Hovedfokus er på infrastruktur - det vil si vei, vann og avløp for offentlige og private.

I dag har Norvald Jørgensen 33 ansatte, en årlig omsetning på rundt 60 millioner kroner og er ansvarlig for en rekke store utbygginger i Senja, både private og offentlige; Masseuttak og fylling i Senjahopen havn, vannledning til Klubben, ny kai hos Br. Karlsen, for å nevne noen.

Bedriften er godkjent som opplæringsbedrift innenfor transportfag og anleggsmaskinførerfaget.

- Jeg må få takke for prisen. Denne sertifiseringen er en av mange krav for å være entreprenør, sier Morten Jørgensen, daglig leder/faglig leder i bedriften.

Vi må minimum være en miljøfyrtårnbedrift, for å kunne legge inn anbud på offentlige anskaffelser, påpeker han.

Fv. Sindre Lysberg, daglig leder, Fargerike Finnsnes og Tom-Rune Eliseussen, ordfører, Senja kommune.

Gir faglige råd og interiørtips

Fargerike er Norges største fargehandel. Fargerike Finnsnes ble etablert i 1986 og holder til i Sandvika på den gamle innfartsveien til Finnsnes.

Her hjelper de kunder med faglige råd og interiørtips og har et bredt utvalg av maling, tapet, gulv, tepper, fliser og solavskjerming.

- Alle de ansatte har vært med i prosessen fram til sertifiseringen, og jeg er veldig stolt over at vi fikk det til, smiler Sindre Lysberg.

Fv. Roy Djupnes, enhetsleder, Tian Helse, avd. Rødbergodden senter og Tom-Rune Eliseussen, ordfører, Senja kommune.

Bo- og omsorgsløsninger for asylsøkere

Tian Helse er et norsk selskap som er en del av Tiangruppen, med hovedsete i Harstad.

De har flere flere anlegg med tilbud innenfor somatikk, psykiske lidelser, rusproblematikk og andre utfordringer. 

I Senja kommune driver de særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere på Rødbergodden, et tilbud med tilgjengelig personale gjennom hele døgnet. 

Rødbergodden senter har kapasitet på opptil 12 plasser og har i overkant av 30 årsverk tilknyttet driften. Avtalen med UDI har en varighet på til sammen 10 år.

- Vi har fått til dette med dedikerte ansatte, gjort mange grep og er veldig fornøyde med at vi har fått til, sier Roy Djupnes, enhetsleder for Rødbergodden senter, og må få takke for utmerkelsen.

Systematisk arbeid for å bli sertifisert

For å bli sertifisert har bedriftene systematisk arbeidet på områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport m.m.  

Her må bedriften oppfylle grunnleggende felleskriterier og kriterier for sin egen bransje. Resultatet av arbeidet er kontrollert av en ekstern sertifisør. 

Arbeidet i bedriften fortsetter så kontinuerlig.  Status på miljøarbeidet skal dokumenteres årlig, for å kunne vise til hva man faktisk har oppnådd. 

For å forbli miljøfyrtårnbedrift må bedriften resertifiseres hvert 3 år.  Det langsiktige målet er å utvikle enda grønnere bedrifter.