KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Klubben

Fylkesvei 861 Vikaveien vil bli nattestengt noen netter i uke 41 pga overgraving og legging av vannrør i perioden 7. – 10. oktober. Det gjelder kryssing av fylkesvei ved Klubben og på Finnjord på Senja. Se oversiktskart under.  

Senja kommune etablerer ny vannledning fra Leiknesdammen, over Gisundet til Klubben. Vannledningen skal gi en sikker og ren vannforsyning, og har ringforbindelse til Helvetesvannet via Silsand og Finnsnes.