KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Klubben

Senja kommune bygger som kjent infrastruktur til Klubben næringspark på Grasmyr på Senja og mange av aktivitetene er godt i gang.

Fylkesvei 861 Vikaveien vil bli nattestengt noen netter i uke 41 pga overgraving og legging av vannrør i perioden 7. – 10. oktober. Det gjelder kryssing av fylkesvei ved Klubben og på Finnjord på Senja. Se oversiktskart under.  

Senja kommune etablerer ny vannledning fra Leiknesdammen, over Gisundet til Klubben. Vannledningen skal gi en sikker og ren vannforsyning, og har ringforbindelse til Helvetesvannet via Silsand og Finnsnes.