KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Informasjon om utbyggingen av Klubben næringspark – november 2020

Informasjon om utbyggingen av Klubben næringspark – november 2020

Senja kommune bygger som kjent infrastruktur til Klubben næringspark på Grasmyr på Senja og mange av aktivitetene er godt i gang.

Vannrør skal legges, avløpsanlegg skal etableres med tilhørende rørsystemer, kai skal bygges for å kunne ta imot båter med laks som leveres til SalMars fabrikk. Anleggsveien skal oppgraderes slik at den blir en god kommunal vei med veilys og tilhørende gang- og sykkelsti, samt busslomme ved fylkesveien og mange andre pågående aktiviteter.  Senja kommunes avdeling for Samfunnsutvikling og utbygging følger opp 12 entrepriser der mange går parallelt og som krever et godt sammensveiset team. Arbeidene følger fremdriftsplanene, men uforutsette ting som f.eks. COVID-19 kan vi ikke styre over, og vi tar de forholdsregler som er mulig.

Det er pr. i dag inngått kontrakt med 9 av de 12 entreprisene i prosjektet og oppfølging og avklaringer gjøres kontinuerlig. Entreprisene som berører Klubben-prosjektet er:

 • Renovering av Leiknesdammen
  • Arbeid pågår og ferdigstilles i år av entreprenør Momek Civil.
 • Storelva vannbehandlingsanlegg (VBA) bygning, Leiknes
  • Entreprenør er ikke klar enda.
 • Storelva prosessutstyr til VBA
  • Kommunen har til hensikt å inngå kontrakt med Inrigo AS som er vinneren av anbudskonkurransen.
  • Renseanlegg for vannet fra Leiknesdammen.
 • Sjøledninger
  • Det legges nå sjøledninger fra Leiknes til Teigan og over til Finnjord, samt fra Silsand nord til Finnjord.
  • Entreprenør er Finnsnes Dykk og Anleggsservice AS.
 • Rørledninger på land på Finnjord
  • Arbeidet er godt i gang og entreprenør er Nordhaug Maskin AS
 • Høydebasseng og grunnarbeider på Finnjord
  • Uttak av tomt og anleggsvei. Entreprenør er Nordhaug Maskin AS.
  • Produksjon og leveranse av høydebasseng. Entreprenør er A-Consult Agro AS.
 • Avløpsanlegg Klubben
  • Kontrakt er signert og avløpspumpestasjon leveres av entreprenør Brødrene Dahl AS.
  • Tilbud er mottatt på gravearbeidene, men kontrakt er ikke signert enda. 
 • Oppgradering av eksisterende vannforsyningsnett Finnsnes
  • Entreprise på tre tiltak er lagt ut på anbud.
 • Klubben kai
  • Entreprenør er ikke klar enda.

Klubben vei og Klubben vann, avløp og overvann (VAO) utføres av SalMar som byggherre i samarbeid og dialog med Senja kommune.

Har dere spørsmål så ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator Sten Eilertsen i Senja kommune – sten.eilertsen@senja.kommune.no, tlf: 41 64 53 90.