KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Næringsfondet

Næringsfondet

To ganger i året deler Senja kommune ut penger fra næringsfondet. Pengene prioriteres til bedriftsrettede tiltak som bidrar til å utvikle arbeidsplasser, og til verdiskaping.

Hva kan penger fra fondet brukes til? 

I utdelingen legges det særlig vekt på entreprenørskap, innovasjon og tiltak rettet mot næringsrettet kompetanse, næringsrettet infrastruktur og nærings- og innovasjonsmiljøer.

Typer prosjekter som prioriteres:

  • Utviklingsprosjekter
  • Samarbeidsprosjekter 

Penger fra Næringsfondet kan ikke brukes til:

  • Investeringer i og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter
  • Fysiske investeringer som for eksempel veibygging (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging og offentlige bygg
  • Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte, eksempelvis regionråd, destinasjonsselskap eller andre samarbeidsselskap
  • Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i eller eneeier av
  • Lønn til fast ansatt i kommunen

For prosjekter med ramme på over 300.000 kroner, anbefales det å søke Innovasjon Norge. Større prosjekter der støtte fra næringsfondet kan bidra til realisering, vil bli vurdert.

Penger fra næringsfondet kan brukes til mindre tiltak og prosjekter for å fremme næringsutviklingsarbeid gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til etablering og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Hvordan søke?

Næringsfondets retningslinjer skal revideres, og søknadsskjema er derfor ikke tilgjengelig. Retningslinjene ventes å være på plass innen 1. februar 2021. Da vil også muligheten til å søke om penger fra fondet bli tilgjengelig igjen. 

Søknadsfrist: 1. april for første halvår og 1. oktober for andre halvår.

Formannskapet i Senja kommune er styre for næringsfondet, og avgjør fordeling av pengene.