Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Serverings- og skjenkebevilling

Serverings- og skjenkebevilling

Serveringssteder som ønsker å skjenke alkohol må ha serverings- og skjenkebevilling. Om du har serveringsbevilling fra før må du ha skjenkebevilling i tillegg for å få skjenke alkohol.

Når må du ha serverings- og skjenkebevilling?

 • Hvis du skal starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol må du søke om serverings- og skjenkebevilling.
 • Hvis du har bevilling for servering fra før må du søke om skjenkebevilling i tillegg for å kunne servere alkohol.
 • Hvis du overtar et serveringssted må du også søke om egen bevilling. 

Krav for å få serverings- og skjenkebevilling

 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha uklanderlig vandel
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling

På Lovdata.no kan du lese fullstendig oversikt over krav som stilles i forbindelse med serverings- og skjenkebevilling. Se lenkene under: 

Lovdata.no - Serveringsloven

Lovdata.no - Alkoholloven

Hvordan søke om serverings- og skjenkebevilling?

I lenken under finner du søknadsskjema. 

Søknadsskjema for serverings- og skjenkebevilling (PDF, 235 kB)

Søknadsskjema skrives ut, fylles ut og sendes eller leveres sammen med vedlegg inn til kommunen. I skjema oppgis fødselsnummer som ikke bør sendes på ukryptert e-post, og vi mottar derfor ikke søknaden som e-postforsendelse.

Vår postadresse er: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes. Skjema kan leveres på rådhus og kommunehus. 

Vedlegg til søknaden

Disse vedleggene må følge med søknaden: 

 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet.
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet.
 • Skatteattest for den som søker bevilling
 • Bekreftelse på serveringsbevilling dersom det kun søkes om skjenkebevilling
 • Tegning av stedet med oversikt over arealer og funksjoner
 • Konseptbeskrivelse: Opplysninger om type skjenkested, målgruppe, åpningstider, eventuell underholdning eller annen virksomhet i tilknytning til skjenkestedet

Spørsmål og veiledning

For eventuelle spørsmål om serverings- og skjenkebevilling kan kommunens sentralbord sette deg i kontakt med saksbehandler. Telefonnummer til sentralbordet er: 77 87 10 00.