Omdisponering og deling av landbrukseiendom

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skjer i hovedsak ved at kommunen vedtar planer om at arealet skal brukes til annet enn landbruk. Omdisponering kan også skje ved at enkeltpersoner søker om å bruke mindre arealer til noe annet enn landbruksproduksjon.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I utgangspunktet er det forbudt å dele landbrukseiendommer. Formålet med dette forbudet er å sikre at driftsenhetenes ressursgrunnlag ikke blir redusert. En eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk, kan kun deles etter samtykke fra kommunen.

Søknad om deling eller omdisponering

Søknad om deling av landbrukseiendommen skal sendes til kommunen. Søknaden må inneholde beskrivelse av eiendommen og beliggenhet på arealet det søkes om deling av.

På Landbruksdirektoratets nettsider i lenkene under kan du lese mer om deling og omdisponering av landbrukseiendom. Du finner også søknader og veiledning til søknad.

Ferdig søknad sendes til kommunen på adressen: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes eller til e-postadresse: post@senja.kommune.no

Landbruksdirektoratet.no - Deling av landbrukseiendom

Landbruksdirektoratet.no - Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Mer informasjon og veiledning

Det er jordloven som definerer regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. I lenken under finner du jordloven på nettsiden lovdata.no: 
Lovdata.no - Jordloven

Hvis du trenger hjelp fra saksbehandlere i kommunen kan du sende e-post til adressen: plan@senja.kommune.no

Oppgi gjerne i e-posten hva saken gjelder og gårds- og bruksnummer.