Skogbruk

Er du skogbruker finnes det ulike tilskudd du kan søke på, regler du må forholde deg til og plikter du må følge. Kommunen administrerer flere tilskuddsordninger som gjelder skogbruk. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tilskuddsordninger 

For å finne informasjon om tilskuddsordninger og aktuelle skjema for søknader og rapportering, se lenken til Landbruksdirektoratet i lenken under.

Hvis søknadene skal sendes til kommunen, sendes de til adressen:  Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes eller til e-postadressen: post@senja.kommune.no

Landbruksdirektoratet.no - Ordninger for skogbruk

Se også kommunens oversikt over tilskudd og støtteordninger i denne lenken, hvor du kan finne støtteordninger som ikke er finansiert eller administrert av Landbruksdirektoratet. I oversikten finner du blant annet informasjon om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). 

Innmelding av hogst

All skog i Senja kommune regnes som vernskog, det vil si skog som gir vern mot naturskader.  All hogst, unntatt hogst av ved til eget bruk, skal derfor meldes til kommunen seinest tre uker før hogsten settes i gang (§ 12 i skogloven).

Melding av hogst sendes til e-postadressen: post@senja.kommune.no

Hjelp og veiledning fra kommunen

Hvis du trenger veiledning om støtteordninger, søknader og rapportering kan du ta kontakt med kommunen på e-postadressen: landbrukogmiljo@senja.kommune.no

Oppgi gjerne i e-posten hva saken gjelder og gårds- og bruksnummer. 

Artikkelliste